ROADMAP

  • Rethinking of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production

ROADMAP © er et EU-projekt med 17 partnere fra forskellige lande i og udenfor EU, og finansieres af Den Europæiske Kommission under Horizon-2020, som er EU's rammeprogram for Forskning og Innovation. Projektet begyndte 1. juni 2019 og kommer til at slutte efter 4 år (30. maj 2023). I Danmark varetages projektet af forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet og ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) og ledes af Seniorforsker Mette Vaarst.  

Forebyggelse af antibiotika-resistens

Projektets overordnede mål er at fremme forandringsprocesser mod et mere ansvarligt brug af antibiotika i husdyrproduktionen for at undgå problemer med antibiotikaresistens. Det er et multidisciplinært projekt med bidrag fra sociologi, økonomi og husdyr- og veterinærvidenskab. Projektet sigter mod at opnå et reduceret forbrug af antibiotika ved at styrke beslutningssystemer gennem hele værdikæden. ROADMAP fokuserer på at understøtte dyresundhed og dyrevelfærd via forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag.

En stor del af ROAPMAP projektet bygger på deltager-drevet innovation. I den forbindelse har vi i Danmark etableret to såkaldte "Levende Laboratorier" (Living Labs) - ét for kvæg og ét for svin. Her udarbejder og afprøver aktører fra hele sektoren i fællesskab nye strategier ift. at reducere forbruget af antibiotika på en effektiv og konstruktiv måde. Laboratorierne vil bliver faciliteret af projektets forskere, men drevet af deltagernes ønsker og engagement.


(Grant Agreement 817626®) ledes af Dr Nicolas Fortané fra INRAE ©French National Institute for Agricultural Research®. Navnet ROADMAP står for ”Rethinking Of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production”.