Or Aqua

Or Aqua

OrAqua står for Organic Aquaculture, og ideen med det tre-årige EU-projekt er at understøtte den europæiske akvakultur ved at komme med anbefalinger til en forbedring af EU-lovgivningen på området, administrative sagsakter og en plan for policy implementering.  

Visionen er således at understøtte den økonomisk vækst i Europas økologiske akvakultur. 

OrAqua vil foreslå forbedringer indenfor de nuværende EU-bestemmelser baseret på:

i) En gennemgang af den eksisterende videnskabelige viden

ii) En gennemgang af økolgisk akvakultur såvel som

iii) Forbruger opfattelser af økologisk akvakultur.

Projektet fokuserer på økologisk produktion af relevante europæiske arter som finnefisk, bløddyr, krebsdyr og tang.

For at sikre interaktion mellem alle relevante interessenter i løbet af hele projektperioden etableres der en platform rettet mod alle interessenter. Se den her.