FOODPathS

Det overordnede mål med FOODPathS CSA projektet er at udvikle et "Prototype Partnerskab for bæredygtige Fødevaresystemer / Prototype Partnership for Sustainable Food Systems (SFS) for mennester, planetet og klimaet. Projektet undertager en systemtilgang og sigter mod at ændre tankesæt for at fremskynde omlægningen til bæredygtige fødevaresystemer.

Læs mere: https://projects.au.dk/participation-in-projects/default-9e8683cb80/default-10d45ff870