OrganicTargets4EU

Horizon EU-projekt ”OrganicTargets4EU” skal være med til at understøtte og sikre indfrielsen af EU-kommissionens ”Fra jord til bord-strategi”, herunder at omlægge mindst 25% af EU’s landbrugsareal til økologi såvel som at signifikant forøge økologisk akvakultur og forbedre biodiversitet. Projektet vil blandt andet afdække mulige drivere og barrierer, som påvirker udviklingen af den økologiske sektor. Projektet arbejder ud fra en multi-aktør tilgang.

Projektperiode: 01/09/2022 - 28/02/2026

Farm-to-Fork Strategy and Biodiversity Strategy Targets

At nå disse mål kræver en afbalanceret opskalering af produktion og forbrug, hvilket indebærer en betydelig forandring i landbrugsstrukturer og værdikæder.

OrganicTargets4EU sigter mod at opnå forventede resultater, der driver væksten og udviklingen af ​​den økologiske sektor:

Fokuslande

Der udføres detaljerede analyser i 8 fokuslande repræsenteret af en 'praktisk partner' med tætte forbindelser til producenter og værdikædeaktører.

Fokuslandene er blevet valgt ud fra deres repræsentation af forskellige geografiske EU-kontekster samt deres nuværende stadier af økologisk udvikling i form af landbrugsjordandel og markedsefterspørgsel.

Project partners