MIXED

Principper fra fortidens landbrug kan, populært sagt, blive fremtidens løsning.  I stedet for at gå mod mere og mere specialisering, vil H2020 mixed-projektet se på, hvilke gevinster der kan være ved blandede landbrugssystemer, når det gælder klima, miljø og samfundet i øvrigt. Effektiviteten i forhold til ressourceforbrug såsom vand, næringsstoffer, jord og økosystemer skal styrkes i europæisk landbrug. Også klimaforandringer og mere ekstremt vejr gør det nødvendigt at se på landbruget med nye øjne. Netværk af både økologiske og konventionelle landmænd fra 10 lande er derfor gået sammen med forskningsinstitutioner om en projektansøgning, der nu er blevet til projektet MIXED, som starter i dag, 1. oktober 2020, hvor innovative løsninger inden for blandede landbrugsformer er i fokus. Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet har koordinatorrollen, mens ICROFS står for kommunikation fra projektet. Ud over AU og ICROFS, er Økologisk Landsforening en vigtig dansk partner i MIXED. 

Læs mere: https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/landbrug-med-blandet-produktion-har-mange-fordele-1

Mixed hjemmeside: https://projects.au.dk/mixed/