OK-Net Arable

Om OK-Net Arable

Det overordnede formål med det tematiske netværk "OK-Net Arable" er at forbedre udveksling af både innovativ og traditionel viden mellem landmænd, landbrugsrådgivere og forskere med henblik på at øge produktiviteten og kvaliteten af økologisk planteavl i Europa for at kunne tilfredsstille fremtidens krav til markedet.

For at opnå dette har OK-Net Arable opstillet tre specifikke mål:

  1. Oprettelse af et europæisk netværk af velfungerende innovationsgrupper, der på bedste vis repræsenterer gode eksempler på co-innovation blandt landmænd og forskere. Netværket skal udveksle erfaringer med hensyn til afgrødeproduktion og skal desuden teste det innovative slutbruger- og undervisningsmateriale, som udvikles i løbet af projektet.
  2. Gennemgang og syntetisering af den betydelige praktiske og forskningsbaserede viden om økologisk jordbrug og identificering af de bedste metoder til læring og vidensudveksling. På den baggrund skal der udvikles lettilgængeligt undervisnings- og slutbrugermateriale.
  3. Skabelse af en unik platform for vidensudveksling om økologisk landbrug i hele Europa:
    En platform som tilbyder innovativt undervisnings- og slutbrugermateriale og give muligheder for læring mellem landmænd indbyrdes, rådgivere indbyrdes og mellem rådgivere, forskere og landmænd.

Projektet har modtaget støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprgram under "Grant Agreement No. 652654." Denne meddelelse afspejler kun forfatterens opfattelse, og Forvaltningsorganet for Forskning kan ikke holdes ansvarlig for  brug eller videregivelse af informationer indeholdt i meddelelsen.

Kontakt

Bram Moeskops, IFOAM EU
"Scientific Coordinator" 
+ 32 (0) 2 416 27 61
E-mail: bram.moeskops@ifoam-eu.org


Besøg platformen

OK-Net Arable har lavet en webbaseret platform til at udveksle viden mellem landmænd, landbrugsrådgivere og forskere. På nuværende tidspunkt har platformen over tredive tilgængelige værktøjer.  


En multi-aktørtilgang

Multi-aktørtilgangen er fremtrædende i OK-Net Arable:

(1) på EU-niveau står forskningspartnere og landmandsforeninger sammen om at koordinere arbejdspakkerne

(2) på det lokale niveau samarbejder landmænd, landmændsrådgivere og forskere i såkaldte "farmer innovation groups"

Konsortiet består af 13 lande fra forskellige dele af EU. Dette bidrager til en velafbalanceret repræsentation af forskellige socioøkonomiske, geografiske og klimatiske forhold.

Besøg projektsitet ok-net-arable.eu