SOLID

SOLID er et europæisk projekt omhandlende bæredygtig, økologisk og lav-input mælkeproduktion. Projektet er finansieret af EU, og ICROFS er partner, med ansvar for kommunikation og formidling.

Projektet sigter mod at forbedre de tekniske såvel som økonomiske og konkurrencemæssige forhold relateret til økologiske og lav-input mælkesystemer i Europa, alt i mens potentialet for at producere miljøvenlige varer og forbedre biodiversiteten maksimeres.

I alt 25 institutter og organisationer i ti forskellige lande indgår i projektet, som løber i fem år fra 2011 til 2016. Det er koordineret af Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences ved Aberystwyth University, England.

Kort sagt, vil SOLID

  • Aktivt inddrage interessenter (økologiske og lav-input mælkeproducenter, landmandsgrupper, rådgivere, behandlere)
  • Kvantificere fordelene ved genotyper "tilpasset økologiske og lav-input mælkeproduktionssystemer"
  • Udvikle nyt og bæredygtigt foder og modeller til at optimere forvaltningen af foder
  • Udvikle en vidensplatform målrettet vurderingen af miljømæssig bæredygtighed
  • Evaluere eksisterende bedrifters konkurrenceevne og sammenligne med nye strategier.
  • Formidle viden til nøgleinteressenter

En vigtig del af projektet er inddragelse af branchepartnere helt fra begyndelsen. Landmændene bliver hørt, når det kommer til at påpege forskningsbehov og nye strategier. I alle lande vil forskere og landbrugets repræsentanter arbejde sammen om at planlægge forskning, som vil blive udført på gårde, og dække emner som optimering af fodring, dyresundhed og produktkvalitet.

Besøg farmadvice.solidairy.eu.
Et SOLID website målrettet slutbrugere
og stakeholdere inden for mælkeproduktion.