Her finder du en oversigt over afsluttede europæiske forskningsprojekter, som ICROFS har været involveret i.SOLID -  Sustainable Organic and Low-Input Dairying

SOLID is a European project on sustainable, organic and ”low-input” milk production. The project is supported by EU and ICROFS is partner responsible for communication. 

OrAqua - Organic Aquaculture

OrAqua står for Organic Aquaculture og det tre-årige EU-projekt skal understøtte den europæiske akvakultur ved at komme med anbefalinger til en forbedring af EU-lovgivningen på området, administrative sagsakter og en plan for policy implementering

Transparent food

ICROFS var partner i EU FP7-forskningsprojektet Transparent Food. Projektet havde som målsætning at bidrage til udviklingen af gennemsigtighed i fødevaresektoren ved at forstå dens kompleksitet, udpege state-of-the-art, lære fra erfaringer, øge bevidstheden hos interessenter og specificere behov for fremtidens initiativer inden for forskning.

Læs mere om projektet og resultaterne her.OK-Net Arable - Organic Knowledge Network Arable

The overall aim of the thematic network "OK-Net Arable" is to improve the exchange of innovative and traditional knowledge among farmers, farm advisers and scientists to increase productivity and quality in organic arable cropping all over Europe, in order to satisfy future market demand.  

VOA3R

VOA3R (Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository) var et 3-årigt europæisk projekt, der blev lanceret i juni 2010 og finansieret af Europa-Kommissionen under det syvende rammeprogram.

I alt samlede det 14 partnere, herunder ICROFS, fra 10 forskellige lande, foruden en lang række tilknyttede partnere.

Projektet omhandlede deling af forskning via en online platform, tiltænkt forskere, studerende og andre med tilknytning til landbrug, vinavl og akvakultur. 

Læs mere om VOA3R her. QualityLowInputFood (QLIF)

QualityLowInputFood (QLIF) var et stort, integreret forskningsprojekt under FP6. Det løb i fem år i perioden fra 2004 til 2009. Projektet involverede 31 europæiske partnere inden for forskellige forskningsdiscipliner. Det overordnede formål med projektet var at forbedre kvaliteten og sikkerheden og formindske udgifterne i økologiske og lav-input produktionssystemer.

Læs mere om projektet og resultaterne her.CERTCOST

Forskningsprojektet Economic Analysis of Certification Systems for Organic Food and Farming (CERTCOST) var et europæisk forskningssamarbejde under EU’s FP7. Projektet løb i tre år i perioden 2008 til 2011 og involverede 10 partnere fra syv lande.

Hovedformålet med projektet var at udarbejde forskningsbaserede anbefalinger til relevante interessenter om, hvordan man kan forbedre det økologiske certificerings- og kontrolsystem i relation til kvalitet, gennemsigtighed og omkostningseffektivitet 

Læs mere om projektet og resultaterne her.Organic Inputs Evaluation

Harmonised and Standardised Procedures for Evaluation of Plant Protection Products, Fertilizers and Soil Conditioners for Use in Organic Agriculture (Organic Inputs Evaluation) var et forskningskoordineringsprojekt under EU’s FP 5.

Det 3-årige projekt blev udført i perioden 2003 til 2005 og involverede 12 partnere fra otte lande. Hovedformålet med projektet var at udvikle anbefalinger vedr. harmonisering og standardisering af procedurer til evaluering af plantebeskyttelsesmidler, gødninger og jordforbedringsmidler til brug i økologisk jordbrug i henhold til Rådsforordning EEC No. 2092/91.

ICROFS (tidligere DARCOF) var administrativ koordinator på projektet.

Læs mere om projektet her.EEC 2092/91 (Organic) Revision

Research to Support Revision of the EU Regulation on Organic Agriculture (EEC 2092/91 Revision) var et strategisk forskningsprojekt under FP6. Det 3-årige projekt blev udført i perioden 2004 til 2007 og involverede ni partnere fra ni lande.

ICROFS (tidligere DARCOF) var koordinator på projektet, der havde som overordnet formål at give forskningsbaserede anbefalinger til brug for revisionen af EU’s forordning vedr. økologisk jordbrug, EEC Forordning no. 2092/91.

Læs mere om projektet her.EISFOM

European Information System for Organic Markets (EISfOM) var et forskningskoordineringsprojekt under EU’s FP5. Projektet blev udført i perioden 2003 til 2006 og involverede ni partnere fra otte lande.

Hovedformålet med projektet var at bygge rammerne for et system til afrapportering af sikre og pålidelige statistiske data vedrørende produktion og marked for den europæiske økologiske sektor.

Det skulle ske med henblik på at opfylde behovet herfor hos politiske interessenter, landmænd, forarbejdningsvirksomheder, grossister og andre aktører, som er involverede i det økologiske marked. 

Læs mere om projektet her. http://www.organic-research.net/eisfom.htmlSAFO

Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO) var et forskningskoordineringsprojekt under EU’s FP5. Projektet blev udført i perioden 2003 til 2006 og involverede 26 partnere fra 20 lande.

Hovedformålet med projektet var at forbedre fødevaresikkerheden og opretholde husdyrsundheden i økologisk husdyrbrug i eksisterende EU lande og lande, som var kandidater til optagelse i EU.

Det skulle ske ved hjælp af aktiv kommunikation af forskningsresultater og konklusioner i et forum af forskere, landmænd, politiske interesserenter og andre interessenter inklusive forbrugerne.

Læs mere om projektet her.