ShelterFish

ShelterFish

Ifølge EU-regelsættet for økologisk akvakultur skal økologisk fiskeproduktion udelukkende baseres på økologisk yngel. Opdræt af regnbueørred, særligt økologisk ørred, er udfordret på grund af gælle- og hudparasitinfektioner forårsaget af en række forskellige patogener. Parasitten Costia (Ichthyobodo necator) kan være dødelig både for yngel og mindre fisk. Derudover forårsager en såkaldt ”Midichloria”-lignende bakterie rødpletsyge (RMS) i store fisk og medfører kassering af op imod 30% af fiskene ved slagtning.

Da brug af hjælpestoffer og medicin i økologisk ørredproduktion kun er tilladt i begrænset omfang, kan de to patogener anses som en trussel mod et tilstrækkeligt udbud af økologisk yngel til videre produktion.

Det er derfor af afgørende betydning at finde løsninger på forebyggelse og/eller behandling af Costia og rødpletsyge - ikke kun for at sikre produktion af økologisk ørred i Danmark, men også for at styrke hele grundlaget for en større produktion af robuste økologiske fisk.

Formålet med projektet

 

Formålet med Organic RDD-projektet ShelterFish er at udvikle nye metoder til håndtering af nogle af de primære sygdomsproblemer i den økologiske ørredproduktion. Målet er at skabe en mere omkostningseffektiv produktion, der samtidig sætter fokus på bedre dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning.

Reduktion af forekomsten af Costia parasitten og rødpletsyge samt generel forbedring af velfærd og vandkvalitet vil resultere i en mere robust ørredproduktion. 

ShelterFish’ resultater kan bidrage til at øge den økologiske ørredproduktions troværdighed i overensstemmelse med de økologiske principper i en balance mellem miljø, etik og økonomi. Den opnåede viden i projektet kan være med til at hæve standarden i økologisk ørredproduktion, så metoderne mere end opfylder de gældende regler for økologisk akvakultur.

Projektperiode: 2019-2021