SuperGrassPork

SuperGrassPork

  • Økologisk svineproduktion baseret på græs-protein

SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs.

Projektet vil kunne afhjælpe flere vigtige udfordringer i den økologiske svineproduktion:

  • Dels vil det sikre, at der kan skaffes proteinfoder i Danmark til en voksende produktion af økologiske grise.
  • Dernæst vil det sikre, at grisene får et foder, der både er 100 % økologisk og afstemt efter svinenes behov for essentielle aminosyrer. Ved at undgå konventionelt foder vil troværdigheden af produktionen styrkes, og der vil komme mindre udledning af kvælstof fra grisenes gødning, når de skal have mindre protein for at få dækket deres behov for aminosyrer.
  • Endelig kommer der mere kløvergræs i sædskifterne hos økologiske svineproducenter og planteavlere, hvilket vil øge produktiviteten, biodiversiteten og jordens kulstofindhold. Samtidig reduceres problemer med ukrudt og udvaskning af næringsstoffer.

Formålet med projektet

Projektets formål er at etablere en holdbar løsning i forhold til at opnå en udvidet og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion, baseret på bioraffineret proteinfoder ekstraheret fra økologiske græsmarksafgrøder. Fokus sættes på følgende: 1) optimering af og strømlining af bioraffineringsteknikker, 2) måling og evaluering af foderværdien af græsprotein til svin, 3) miljømæssig og økonomisk bæredygtighed af græsproteinproduktion og 4) muligheder for kommercialisering af "græsprotein" til økologisk foderproduktion.

Projektperiode: 2017-2019

Projektleder

Erik Fog
SEGES,
Email: erf@seges.dk 
Tlf.: 87 40 54 90


Visninger

TV-indslag


SEMINAR: Græsprotein - skal det erstatte soja?

D. 14. marts 2019 inviterede SuperGrassPork række aktører inden for udvikling og produktion i landbruget, hvor  projektet fortalte om mulighederne for at anvende græsprotein i stedet for traditionelle proteinkilder som f.eks. sojakager.  

Der blev under præsentationerne vist foreløbige tal fra de første opgørelser af fodringsforsøg og kvalitetstests. Disse tal kan ikke offentliggøres og er derfor udeladt i præsentationerne herunder. Når de endelige forsøgsresultater er klar, vil de blive offentliggjort – forventeligt i slutningen af år 2019

Se præsentationer:


SEMINAR: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser

17. september 2018 inviterede projekterne MultiPlant, SuperGrassPork og BioValue til seminar på AU Foulum. Projekterne præsenterede viden og resultater, og deltagerne blev præsenteret for nye initiativer fra Region Midtjyllands udviklingsprogram for bioøkonomi. Dagen sluttede med en workshop, hvor deltagerne udpegede de vigtigste drivere og barrierer for udrulning af grønne bioraffinaderier.

Se præsentationer nedenfor:

Velkomst - Erik Fog

​Proteiner for fremtiden Uffe Jørgensen, Leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet

Produktion af grønne biomasser Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Høst, logistik og udbytter - Torben Frandsen, SEGES, Planteinnovation

Bioraffineringsteknologien - Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Proteinudbytter og kvalitet af produkter - Lene Stødkilde-Jørgensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

Foderforsøg - Søren Krogh Jensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

Biogaspotentialet i græspulp og restvæske - Hinrich Uellendahl, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

Betydningen af kvælstoftilførsel for proetinindhold, proteinets ekstraherbarhed og proteinkvalitet ved fraktionering af græs og kløver - Rasmus Dahl-Lassen, Københavns Universitet, Inst. for Plante- og Miljøvidenskab

Økonomisk bæredygtighed - Niels Tvedegaard, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Miljømæssig bæredygtighed - Marie Trydeman, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer? - Resultat af interessentanalyse - Karen Hamann – Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling, IFAU/ Erik Fog, SEGES

Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? – Oplæg til et roadmap - Morten Gylling, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Erik Fog, SEGES, Økologi Innovation