SOBcows

SOBcows

Nye avlsmål og avlsplaner for økologiske malkekøer

Projektets overordnede formål er at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion ved:

1) At tilpasse avlsmaterialet og produktionsdyrene til de økologiske produktionsformer. Den nye viden fra genomisk selektion udnyttes her til at etablere økologiske avlslinier på basis af de eksisterende danske malkeracer.

2) At anvise bæredygtige metoder til en økologisk nicheproduktion både på basis af dyr med specielle genetiske karakteristika og på basis af dyr fra de oprindelige danske kvægracer.

Overordnet vil projektet styrke den økologiske troværdighed, idet dyrene fra de økologiske linjer vil have et bedre avlsmæssigt niveau for sundheds- og velfærdsegenskaber end de konventionelle linjer. Etablering af økologiske linjer med specielle avlsmæssige karakteristika og anvendelse af avlsmateriale fra oprindelige danske racer vil desuden bidrage til en bæredygtig forvaltning af de husdyrgenetiske ressourcer i form af en langt større avlsmæssig bredde blandt de økologiske produktionsdyr. Projektet vil blive udført med teoretiske avlsplansimuleringer.

Projektet løber fra 01-10-2014 til 30-06-2019.

Projektleder

Morten Kargo 
AU Foulum
Tlf. : 8715 7987/ 8715 6000
Email: Morten.Kargo@agrsci.dk

Fotos


Økologiske malkekøer