RobustFish

RobustFish

– nye muligheder for vækst og større robusthed i økologisk akvakultur

RobustFish vil styrke udviklingen af økologisk ørredproduktion i Danmark. Ifølge EU regelsættet for økologisk akvakultur skal den økologiske fiskeproduktion udelukkende være baseret på økologisk yngel fra 2016. Da medicinbehandling af økologisk ørred er uønsket og kun er tilladt i stærkt begrænset omfang, er ynglens robusthed over for bl.a. den alvorligste yngelsygdom i dansk ørredopdræt, YDS (”yngeldødeligheds-syndrom”), meget vigtig.


Ynglens robusthed vil blive målt i forhold til ynglens adfærd og performance under opvæksten. Indholdet af specifikke essentielle Ω-3 fedtsyrer i foderet til ynglen er vigtig for fiskens vækst, sundhed og velfærd, herunder robusthed over for stress. Dette skal undersøges ved stress-tests samt challenge tests over for YDS. Endvidere belyses effekten af vandbehandling med godkendte hjælpestoffer i økologisk opdræt i forhold til velfærden.

RobustFish vil skabe vækst - baseret på økologiske principper og i en balance mellem miljø, etik og økonomi, men indsatsen vil tillige styrke den konventionelle ørredproduktion ved lavere forekomst af YDS, reduceret sygdomsbehandling og lavere miljøpåvirkning. RobustFish vil også bidrage med vigtig viden om markedsforhold og forbrugerkendskab, herunder effekten af øget produktion på pris- og konkurrencevilkår. En kortlægning af eksisterende typer af økologiske akvakulturprodukter i Europa skal danne afsæt for produktudvikling og øget afsætning.

Projektet løber fra 01-04-2014 til 31-12-2017.

Oplæg fra statusmøde

Den 15. marts 2016 afholdte RDD 2-projekterne statusmøde med deltagelse af ICROFS Programkomité, med fokus på formidling og anvendelse af resultater. 

Projektleder

Alfred Jokumsen

DTU Aqua
Tlf: 35883257/21362785
Mail: ajo@aqua.dtu.dk


Fotos fra projektet


Ørredæg under udklækning.
Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur


Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur


Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur