Nyt studie viser lovende resultater for skovmyren som nyttedyr i frugtplantager

Skovmyrer holder bladlus, og disse er en stor forhindring for myrens evner til at bekæmpe plantesygdomme og skadedyr i frugtplantager. Nu viser et studie, at en morfinholdig sukkeropløsning kan gøre skovmyren loyal over for kunstig sukkerfodring, så den stopper med at holde bladlus.

Skovmyrer er lovende nyttedyr i frugtplantager, fordi de angriber skadedyrsinsekter og hæmmer plantesygdomme.

Imidlertid øger myrerne også mængden af saftsugende bladlus på de træer, som de ellers beskytter, fordi de dyrker lusene med henblik på at høste den sukkerholdige honningdug, de producerer. Dette problem kan dog løses ved at tilbyde myrerne alternative sukkerkilder, der er mere attraktive end lusenes honningdug.

I naturlige samspil imellem planter og insekter er det kendt, at nogle planter manipulerer deres 'partnere' til at være loyale ved at tilføje alkaloider til de sukkerstoffer, de tilbyder dem. Inspireret af dette kan tilsætning af alkaloider potentielt bruges til at gøre myrer loyale over for kunstig sukkerfodring og dermed bruges til at reducere mængden af myreopdrættede bladlus i systemer, hvor myrer bruges til biologisk bekæmpelse af andre skadevoldere. En gruppe forskere har i et nyt studie undersøgt om skovmyrer (Formica polyctena) udvikler smagspræference for morfinholdige sukkeropløsninger, hvis de først tilvænnes sukker med morfin.

Myrerne foretrækker sukkeropløsning med morfin

Efter at have fodret myrer med en morfinholdig sukkeropløsning i en uge, udviste myrerne en signifikant præference for morfinopløsninger sammenlignet med sukkeropløsninger uden morfin. Desuden mistede myrerne denne præference efter 6-9 dage på en morfinfri diæt.

Skovmyrer reagerer altså på morfin i deres mad, højst sandsynligt gennem en smagspræference. Dette muliggør en kemisk manipulation af deres adfærd, som kan udnyttes til at undgå opformering af myrepassede bladlus i plantager, hvor myrerne anvendes til biologisk bekæmpelse af nyttedyr.

  • Læs den videnskabelige artikel "Manipulated ants" i tidsskriftet, Wiley : https://doi.org/10.1002/ps.8049 af Anders Lander Mogensen, Laurits Bundgaard Andersen, Jesper Givskov Sørensen og Joachim Offenberg
  • Læs mere om skovmyren, som skadedyrsbekæmper i tidligere ICROFS forskningsprojekter: AntFarmOpen Field Biocontrol og MothStop