Har du en idé til et økologiprojekt?

Den nye runde af Organic RDD, Organic RDD 7, er netop åbnet for ansøgninger øremærket forskning for at udvikle økologisektoren og styrke økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

Dansk økologi har været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor, bl.a. gennem det økologiske Forsknings-, Udviklings-, og Demonstrationsprogram Organic RDD.

Folketingets partier har afsat 50 mio. kr. fra forskningsreserven i 2021 til økologiforskning. ICROFS ser frem til at støtte mere forskning, innovation og udvikling af økologien, og glæder sig til samarbejdet med landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, forskere og myndigheder, som alle er integrerede parter i forskningen. 

Ansøgningsfristen er d. 4. maj kl. 12.00

GUDP og ICROFS forventer at give besked om tilsagn og afslag på ansøgningerne inden udgangen af 2021.


Se opslag, ansøgningsvejledninger samt mere om processen på GUDPs hjemmeside 

 • OBS!! ansøgningsmaterialet er opdateret 11/3, så man bør downloade det på ny

Se ICROFS informations webinar og FAQ via denne side


Der er afsat ca. 45 mio. kr. til det nationale Organic RDD-program og op til 3 mio. kroner til det internationale CORE Organic program (ERA-netværk).

Den 11. januar 2021 åbnede den nye ansøgningsrunde via CORE Organic med en pulje på i alt ca. 5 mio. €. Fokus for CORE Organic-opslaget er: “Organic Farming systems for improved mixed plant and animal production”. Læs mere om dette opslag på CORE Organics hjemmeside  

Organic RDD 7 - Bæredygtighed, innovation, vækst og troværdighedForskningen skal bidrage til at videreudvikle en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor for dermed at understøtte fortsat vækst for dansk økologi. Dette skal ske i overensstemmelse med de økologiske principperEU’s økologiforordning og FN’s verdensmål.

Indholdet af Organic RDD 7-opslaget er besluttet af ICROFS’ bestyrelse og tager udgangspunkt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021 og strategiens seks fokusområder. Fokusområderne adresserer centrale udfordringer og potentialer med henblik på at understøtte en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, imødekomme forbrugernes og samfundets forventninger til sunde kvalitetsfødevarer, og ikke mindst at bidrage til bæredygtighed og samfundsgoder.

De seks fokusområder:

 • CIRKULÆR BIOØKONOMI
 • KLIMA OG MILJØ
 • BIODIVERSITET
 • SUNDHED OG VELFÆRD
 • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
 • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Forsknings- og udviklingsstrategien såvel som Organic RDD 7-opslaget har følgende
fire centrale succeskriterier: 

 • BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til bæredygtige produktionssystemer, som beskytter klima og miljø, baserer sig på recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse, samt understøtter en høj grad af biodiversitet, dyrevelfærd og sundhed for jord, planter, dyr og mennesker
 • INNOVATION – projekterne skal bidrage til innovative produktionssystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer
 • VÆKST – projekterne skal bidrage til produktive og effektive produktionssystemer, som understøtter fortsat bæredygtig vækst i den økologiske produktion
 • TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper og bidraget til samfundsgoder som beskyttelse af klima, miljø og drikkevand, samt en høj grad af biodiversitet og dyrevelfærd

Infomøder om Organic RDD 7

I forbindelse med den nye ansøgningsrunde har ICROFS afholdt to informationsmøder, hvor kommende ansøgere kan blive klogere på ansøgningsprocessen og de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne.  

Du kan downloade præsentationen fra møderne her


Individuel sparring

Du kan også få sparring på din projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til GUDP- og ICROFS-sekretariatet. Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til icrofs@icrofs.org og med cc til gudp@lbst.dk, og sekretariatet tilstræber en maksimal behandlingstid på en uge. Beskrivelsen må højst fylde 2 sider.

Hent skabelonen her 


Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Simon Rosenhøj Leth, Landbrugsstyrelsen: 31 99 69 74 simlet@lbst.dk eller
Ilse A. Rasmussen, ICROFS: tlf. 87 15 79 92 icrofs@icrofs.org
www.gudp.dk eller www.icrofs.dk