Den danske øko-kylling er udfordret

PRESSEMEDDELELSE Den danske økologiske kylling har en relativt lav markedsandel på det danske marked, men der er potentiale for at forbedre salget gennem nytænkning. Det viser forskning fra ICROFS.

Danskerne køber økologi som aldrig før. Andelen af økologiske varer udgør omkring 8% af det samlede fødevaresalg i Danmark, men kun 1% af salget er økologiske kyllinger.

”Vi bør kunne hæve markedsandelen, og jeg tror ikke kun, det handler om at sænke prisen. I markedet er der også potentiale for produkter, der kan noget helt andet”, mener postdoc Martin Hvarregaard Thorsøe fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, som i regi af ICROFS forsker i hvilke faktorer, der kan udvikle den økologiske kyllingesektor.

Betydning af merværdi
Martin Hvarregaard Thorsøe har analyseret, hvad nicheproduktioner som gourmet øl og -mel har gjort for at blive så succesfulde i Danmark, og hvad den økologiske fjerkræsektor kan lære af de to brancher.

”Økologiske produkter er som bekendt ofte dyrere end konventionelt producerede. De høje priser ser vi også inden for gourmet øl og -mel, men danskerne vil gerne betale den høje pris for de to varer, fordi de repræsenterer en merværdi”, siger Martin Hvarregaard Thorsøe.

For danskerne kan en fødevare have en merværdi, hvis den repræsenterer sundhed og god dyrevelfærd, en helt unik oplevelse, er lokalt produceret og skaber en særlig oplevelse gennem smag og gastronomi.

”Vi har skabt en fødevarekultur, hvor kyllingen er blevet et billigt hverdagsprodukt, men sådan behøver det ikke være, for der er masser af potentiale i at gentænke kyllingen som et gourmet produkt. Producenter af nicheprodukter, som gourmet øl og –mel, har formået at skabe produkter med en betydelig merværdi ved at indtænke mange forskellige kvalitetsdimensioner. Derfor er der mange muligheder for at arbejde med nicheprodukter, der skaber den merværdi, forbrugerne vil betale for. Hvis ikke danske producenter gør det, så vil der komme andre, der gør det i stedet for”, slutter Martin Hvarregaard Thorsøe.

En omlægning til nicheproduktion kræver, at mange forskellige led i fødevarekæden er med til at udvikle kvaliteten. Af successen med gourmet øl og -mel kan producenter lære, at aktiviteter som ølsmagninger, bagekurser og en række andre aktiviteter og platforme kan være med til at rodfæste nye kvaliteter i det danske fødevarelandskab. Dette har været af central betydning for, at mange nye højkvalitetsprodukter har fået fodfæste inden for de etablerede markedskanaler. 

Kontaktoplysninger
Kommunikationmedarbejder Helene Kristensen: mobil 93 50 80 10; helene.kristensen@icrofs.dk

Yderligere oplysninger