ICROFS

  • Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Nyheder

19.07.2021 | Jordbrug og fødevarer

FORSKNINGSMIDLER TILDELT FRA DET INTERNATIONALE FORSKNINGSPROGRAM CORE ORGANIC

CORE Organics bestyrelse har på baggrund af eksterne ekspertevalueringer udvalgt 5 projektkonsortier, som får bevilliget midler. Projekterne arbejder inden for temaerne "Robuste og resiliente blandede landbrugssystemer" og "Støtte til robuste og resiliente afgrødeproduktionssystemer".

02.07.2021 | Jordbrug og fødevarer

Kreaturer beskytter kyllinger

Samgræsning mellem kvæg og kyllinger er til gavn for slagtekyllinger, som i mindre grad bliver taget af rovfugle, end når de ’græsser’ alene. CORE Organic projektet, Mix-Enable, har undersøgt om der er gavnlige effekter ved dette samliv, der kan overføres til det økologiske husdyrhold. De foreløbige resultater er lovende. 

22.06.2021 | Jordbrug og fødevarer

Bliv klogere på ko-kalv-samvær d. 8. juli ved DKC

Kom og hør om det nye Organic RDD 6-projekt GrOBEat, der har til formål at udvikle en bæredygtig strategi for den økologiske kalve- og oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet.

08.06.2021 | Jordbrug og fødevarer

Tænk hvis skovmyren kunne bekæmpe skadedyr, så vi slap for pesticider

Lene Heise Garvey gør en besynderlig opdagelse i sit sommerhus i Uldsholm. Hør historien i web-dokumentaren om myrernes særlige evner som potentielle nyttedyr inden for økologisk frugtavl

08.06.2021 | Arrangement

Klimaindsatser i planteavlen

Fælles markvandring for projekterne ClimOptic, CC-Rotate og GrainLegsGo 22. juni kl. 13.00-16.00 på Foulumgård, Hobro Landevej 17, 8830 Tjele

Foto: Forsøgsmarker Taastrup, KU

20.05.2021 | Jordbrug og fødevarer

Hør om effekter af 20-års forsøg med recirkulering

Danmark er foregangsland på miljømæssig forsvarlig recirkulering af samfundets organiske ressourcer. D. 10. juni kan du få syn for sagen og se effekterne af recirkuleringen af både biogødning (kommunalt spildevandsslam af god kvalitet) og andre biomasser holdt op mod en række andre gødningsprodukter