Alt udsolgt på Norges første økologikongres

Den norske økologikongres, der netop er løbet af stablen for første gang, havde dansk islæt i form af oplæg fra blandt andre Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer, AU og Mette Vaarst, Institut for Husdyrvidenskab, AU.

Photo: norsok.no

Arrangørerne, Norsk Senter for Økologisk Landbruk, NORSØK, var glædeligt overraskede over den store interesse for kongressen, der måtte melde alt udsolgt med 400 deltagere. Kongressen er blevet til blandt andet med inspiration fra de danske økologi-kongresser, og kongressen tiltrak deltagere fra hele Norge.

 

Første dags program var fælles med forskellige praksisnære og videnskabelige foredrag med fokus på jordens kulstof og liv, og agronomien som værktøj til at producere bæredygtigt og økologisk. Den globale dagsorden om kulstofbinding, nedsættelse af C og N emission og biodiversitet tages meget alvorligt i Norge, selvom landbrugets samlede bidrag til landets udledning af drivhusgasser er 8% i Norge, mens den i Danmark er på 30%.

Anden dags program var delt i fire parallelsessioner.

Hanne Lakkenborg Kristensen, der holdt oplæg om Organic RDD 3 projektet DoubleCrop fortæller:

- Stemningen var god og meget positiv. Programmet var meget alsidigt, og interessen var stor for tankerne i DoubleCrop-sædskiftet både hvad angår plantebaseret gødning, helårsplantedække og samdyrkning, samt sædskiftets samlede positive effekt på jordens mikrobielle liv.

Mette Vaarst, som holdt oplæg fra CORE Organic projektet GrazyDaiSy – hvor Norge også deltager -  og Organic RDD4 projektet KALVvedKO, fortæller:

-Der var stor interesse for hele diskussionen om køer og kalve sammen i malkekvægbesætningen, og flere og flere norske mælkeproducenter indretter ko-kalv-samvær i deres besætninger. Vi havde en rigtig fin session, hvor en landmand og en bygningsrådgiver også gav deres erfaringer i praksis, og der var mange spørgsmål og en god diskussion.  

Alle oplæg fra kongressen kan findes her.