KALVvedKO

KALVvedKO

  • Kalve hos køer i malkekvægbesætninger     

At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er et åbenlyst dilemma i økologiske malkekvægbesætninger. Det bryder med de økologiske principper, men har været accepteret praksis gennem mange årtier, især af hensyn til mælkeudbyttet til humant konsum. Dilemmaet har i stigende omfang vækket forbrugernes opmærksomhed.

Schweiziske, hollandske, tyske og skandinaviske pionerer har gennem en årrække vist, at det kan lade sig gøre at have kalve sammen med malkekøer under deres forhold, men vi ved meget lidt om, hvordan det kan fungere under danske produktionsforhold.     

Formålet med projektet

Organic RDD-projektet KALVvedKO undersøger forskellige aspekter af dilemmaerne vedrørende fravænning, samt fordele og udfordringer ved at lade kalvene gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden. KALVvedKO søger at løse disse dilemmaer gennem forskning og udvikling af nye robuste og innovative staldsystemer til danske forhold.

Gennem projektet opnås viden om skånsom adskillelse, staldindretning, og sundhedsfremmende pasning, som muliggør ko-kalv samvær gennem mælkefodringsperioden på en sikker og bæredygtig måde for både ko, kalv og mennesker, med størst mulige udbytte i form af sunde dyr, høj produktkvalitet af både mælk og kød, samt god økonomi og troværdighed i forhold til de økologiske principper. Samtidig vil projektet hjælpe med at skabe grundlag for at tage informerede valg for mælkeproducenter, om hvorvidt sådanne systemer er farbare veje for dem, eller ej.    

Projektperiode: 2019-2022


Visninger
Erfaringer og ambitioner hos Østerløkke A/S Hør projektleder Mette Vaarst (AU), Laust Stenger og Camilla Nørregaard fortælle om foreløbige erfaringer med kalv ved ko-systemer på Østerløkke A/S.
Visninger
TruTest har installeret og afprøvet lågesystem hos Østerløkke A/S Ove Nørregaard-Pedersen fortæller om muligheder og forudsætninger for lågesystem ift. at arbejde med ko-kalv adskillelese.
Visninger
Bliv klogere på fordele og udfordringer ved nye ko-kalv-systemer Se eksperter og praktikere inden for økologi, dyrevelfærd og mælkeproduktion fortælle om erfaringer, fordele og udfordringer ved at kalve går sammen med deres mødre.
Visninger
Forandring til ko-kalv system i malkekvægbesætninger I denne film skal vi høre mere om, hvordan to forskellige gårde har håndteret og oplevet processen og overgangen til ko-kalv-systemet.

Projektleder

Mette Vaarst,
Insitut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet,
Blichers Allé 20, Postboks 50, DK-8830 Tjele
Mette.Vaarst@anis.au.dk
Tlf.: 22901344    


Visninger
Mette Vaarst fortæller om kalve hos køer i malkekvægbesætninger Forsker Mette Vaarst fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, fortæller om fordele og udfordringer ved at lade kalve gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden.