SustainOrganic

SustainOrganic

  • Dokumenterbare bæredygtige fødevareindkøb for professionelle køkkener 

Kostsammensætningen rummer et af de største potentialer for reduktion af klimapåvirkningen fra vores fødevaresystemer. For at kunne nå klimamålene i Parisaftalen og FN’s verdensmål, er det nødvendigt at optimere kostsammensætningen.

Økologisk fødevareproduktion kan bidrage til at opnå en række fælles goder som reduceret brug af pesticider, forbedret biodiversitet, forbedret jordkvalitet samt beskæftigelse og merværdi af produktionen i landdistrikterne.

Markedet, som f.eks. professionelle køkkener, efterspørger klimavenlig mad og bæredygtig mad, men de har ingen værktøjer til at tage hensyn til disse aspekter i deres praktiske måltidstilrettelæggelse. 

Ved både at inkludere fødevarernes klimaprofil og den øvrige miljøpåvirkning (såsom biodiversitet, anvendelse af pesticider), vil man kunne bidrage til at optimere kostsammensætningen i storkøkkener i forhold til klima og miljømæssige hensyn.

Formålet med projektet

 

Organic RDD-projektet SustainOrganic fokuserer på at kortlægge de mest gængse fødevarers påvirkning på miljøet ud fra livcyklusanalyser. Klima er en vigtig del af projektet, men øvrige vigtige parametre såsom biodiversitet og pesticidforbrug inddrages også. Formålet er at kortlægge økologiske fødevares påvirkning på miljøet og at skabe en dokumenteret bæredygtig guideline for sammensætning af fødevareindkøb til storkøkkener.

Forventningen er, at det nye overblik og den øgede viden, som projektet genererer, vil stimulere til øget bevidsthed om ansvarlige indkøb. Gennem en dokumenteret bæredygtig referenceramme for sammensætningen af fødevareindkøb, vil det give storkøkkener en reel mulighed for at optimere og dokumentere et bæredygtigt fødevareindkøb. 

Projektperiode: 2019-2022


Projektleder

Marie Trydeman Knudsen
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20, Postbox 50, DK-8830 Tjele
Tlf.: 8715 7958      
mariet.knudsen@agro.au.dk