Sundere kost og mere økologi i indkøbskurven følges ad

To ud af fem forbrugere med et stigende økologiforbrug angiver, at de har mindsket deres kødforbrug i løbet af de seneste to år. Til sammenligning er det kun én ud af fem forbrugere med et uændret eller faldende økologiforbrug, der angiver at have mindsket kødforbruget.

©Colourbox

Danske og udenlandske studier peger på, at forbrugere, der spiser meget økologisk mad, i højere grad end andre følger kostrådene. Uanset om økologiske madvarer er sundere end de tilsvarende konventionelle varianter eller ej, er der således en mulig sammenhæng mellem øget økologiforbrug og sundere kost.

I forskningsprojektet OrgHealth er samspillet mellem forbrug af økologi og efterlevelse af kostrådene undersøgt nærmere. I følgende beskrives en lille del af undersøgelsens resultater, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 1500 danskere i august 2017.

Kostrådene og ændring i kost

Ifølge de officielle kostråd bør vi spise 600 gram frugt eller grønt om dagen. I alt angav 6 % af forbrugerne, at de spiser over de anbefalede 600 gram, mens 17 % angav, at de spiser 400-600 gram. Endvidere mente 44 %, at de spiser mere frugt og grønt i dag, end de gjorde for 2 år siden, mens 47 % hævdede, at deres forbrug er uændret.

Samtidig angav 27 % af forbrugerne, at de spiser mindre kød fra firebenede dyr (ko, kalv, svin og lam) i dag end for 2 år siden. Modsat mente 9 %, at deres kødforbrug er steget, mens 64 % ikke mente, at de har ændret det. De forbrugere, der spiser mindre kød, blev spurgt om årsager hertil. Svarene viste, at ønsket om at købe økologisk vægter lige så meget som at holde udgifterne nede – og at sundhedsmæssige overvejelser og hensyn til dyrevelfærd og klima vægter mindst lige så højt.

Sammenhængen mellem øget forbrug af økologiske fødevarer og sund livsstil

41% af forbrugere mente at have øget deres økologiske forbrug i løbet af de seneste to år, idet 11 % gav udtryk for at spise ’meget mere’ og 30 % for at spise ’lidt mere’ økologisk. Samtidigt var der 52 %, der ikke havde ændret deres økologiforbrug, mens 7 % havde mindsket det. På figuren ses det, at 38 % af de forbrugere, der har øget økologiforbruget, også har reduceret deres kødforbrug i løbet af de seneste to år. Til sammenligning er det kun 19 % af forbrugerne med uændret eller mindsket økologiforbrug, der har reduceret kødforbruget i samme periode.

Kilde: Spørgeskemadata fra 1500 forbrugere i Userneeds web-panel

Der er ikke umiddelbart belæg for at hævde en simpel årsags-sammenhæng mellem øget økologiforbrug og en sundere kost med et mindre kødforbrug. Det står dog klart. at forbrug af økologiske fødevarer er en naturlig del af en livsstil, som bl.a. involverer en sundere kost.

Projektet OrgHealth er en del af Organic RDD 2.2- programmet, som koordineres af ICROFS
(Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Hør mere om resultaterne fra OrgHealth og to andre samfundsvidenskabelige økologiprojekter på et offentligt heldagsmøde på Københavns Universitet den 29. januar 2018, se program og indbydelse her

Besøg OrgHealth hjemmeside