Restprodukter fra løg og bær skal forebygge fravænningsdiarre hos smågrise

Tidligere forsøg har vist, at antibakterielle planter og bær effektivt kan dræbe og hæmme E. coli bakterier. Nyt projekt vil afprøve storskalaproduktion af antibakterielle planter, så landmændene kan komme i gang med at bruge antibakteriel fodertilsætning i praksis.

14.05.2019 | Helene Uller-Kristensen

Sure bær som tyttebær har antibakterielle effekter

Fravænningsdiarré hos smågrise udgør et alvorligt problem for dyrevelfærd såvel som økonomi i dansk griseproduktion, der traditionelt er forsøgt løst ved hjælp af antibiotika, zinkoxid, kobber og syntetiske organiske syrer. Næsten halvdelen af antibiotikaforbruget til grise anvendes til fravænningsgrise, og omkring 94 % af den anvendte medicinske zinkoxid havner i husdyrgødningen.

Problemet med udvikling af bakteriel resistens og miljømæssige konsekvenser ved ophobning af zink i dyrkningsjord har ført til politiske krav om reduktion af antibiotikaforbrug og udfasning af medicinsk zink i EU. Og generelt er der et udtalt ønske om at finde 'naturlige' alternativer til antibiotika, zinkoxid og organiske syrer til forebyggelse af diarré i grise.

Planter som antibakterielt foder

Organic RDD 2.2-projektet MAFFRA var et indledende projekt, der i in vitro og pilot in vivo undersøgelser gav markante og meget lovende resultater for hæmning af patogene E.coli i fravænningsdiarre.  Koncentrationen af E. coli var op til 100 gange lavere i afføringen og også signifikant lavere i mave, tyndtarm, blindtarm og tyktarm hos grise, der havde fået plantecocktailen.

Det nye Organic RDD 4-projekt MAFFRA II vil arbejde for at videre- og færdigudvikle et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt foderadditiv til smågrise, som kan forebygge fravænningsdiarré og reducere/erstatte brugen af antibiotika og zink. Projektet vil dokumentere, at de meget lovende forskningsresultater, opnået ved brug af antimikrobielle plantecocktails i MAFFRA, også kan opnås i større skala og ved anvendelse i praktisk økologisk griseproduktion.

MAFFRA II vil altså optimere og opskalere produktionen fra råvarer til færdigprodukt i de udvalgte planteprodukter og ’sidestreams’. Desuden skal de økonomiske forhold omkring anvendelsen af nye multi-komponente foderadditiver i griseproduktion dokumenteres.

Foderadditivet skal bestå af restprodukter fra løg og bær. Forsker og projektleder, Martin Jensen fra Aarhus Universitet, forventer, at produktet skal kunne erstatte antibiotika og medicinsk zink, mindske diarré og dødelighed i økologisk griseproduktion og reducere det nuværende antibiotika- og zinkforbrug markant.


Projektet skridt for skridt

  • At undersøge og udvikle optimal produktion og forsyning med planteråvarer og effektiv og billig forarbejdning af de bedste løgarter og sure bær som fodertilsætning samt dokumentere indholdet af antimikrobielle stoffer
  • At dokumentere om de nye antimikrobielle plantecocktails virker in vitro og undersøge, hvordan optimal dosering kan sikres
  • At dokumentere at der opnås en forbedret mave-tarmsundhed, reduceret forekomst af diarré, god tilvækst og velfærd i in vivo griseforsøg podet med patogene colibakterier, at der opnås en forbedret mave-tarmsundhed, reduceret forekomst af diarré, god tilvækst og velfærd
  • At demonstrere virkningen af planteproduktet i praktisk økologisk svineproduktion
  • At vurdere økonomien i hele værdikæden fra anvendelse af råvarer til færdigt fodertilsætningsstof og økonomien i anvendelsen i svineproduktion

Besøg projektets hjemmeside 


Jordbrug og fødevarer