PRESSEMEDDELELSE: Udvikling af økologiske fødevarer afhænger af solid forskning

Efterspørgslen på økologiske fødevarer er stadigt stigende, og fødevarevirksomhederne har travlt med at produktudvikle. Mejeriet Thise lancerer i næste uge en ny mælk, ’Græsmælk’, hvor forskningen har været helt essentiel for produktudviklingen.

I næste uge lancerer det nordjyske mejeri Thise en ny mælk: ’Græsmælk’. Mælken er unik, for køerne, der producerer mælken, har kun fået det at æde, som de fra naturens side er tiltænkt – nemlig græsser og urter. Ingen korn, majs, soja eller anden menneskeføde. Produktionen af ’Græsmælk’ udnytter hermed de seneste års økologiforskning, hvor resultater om græsser som foder, dyrevelfærd og klimaaftryk har været afgørende for mejeriets produktudvikling.

Idéen forstærket af resultater fra forskning

Med græsser og urter som foder producerer den enkelte ko mindre mælk. Dermed går Thise på kompromis med produktiviteten og får i stedet en mælk med andre værdier, for ’Græsmælk’ har en ernæringsmæssig bedre fedtsyresammensætning og et markant højere Omega-3-fedtsyre indhold end andre mælketyper.

- Da vi fik idéen med at lave græsmælk, var vi godt klædt på af den økologiske forskning og kunne derfor gøre idéen til virkelighed. Forskningen viste nemlig, at koens foder har betydning for mælkens smag og dens indhold af fedtsyrer, forklarer Poul Pedersen, adm. direktør i Thise.

Økologien er i konstant forandring

’Græsmælk’ er produceret under et særligt regelsæt, der på flere punkter går længere end de eksisterende lovkrav til økologisk mælkeproduktion.

- Vi lytter meget til forbrugerne, og de har forventninger til god dyrevelfærd og til indvirkningen på miljø og klima. Derfor har vi lavet et særligt regelsæt for produktionen af ’Græsmælk’, som bedre tilgodeser dyrenes velfærd. Og da vi generelt er meget optaget af, hvordan produktionen af mælk påvirker klimaet, udarbejdede vi allerede i 2012 klimahandlingsplaner. Men den økologiske produktion er jo i konstant forandring, så vi udvikler hele tiden på dem. Derfor er den økologiske forskning også her uundværlig, pointerer Poul Pedersen.

Som en vigtig del af den økologiske fødevareproduktion har gården som produktionssystem også undergået en stor forandring de seneste 15-20 år. Flere faktorer er kommet i spil, og det er en vedvarende udfordring for landmanden.

- Fødevareproduktion handler ikke længere kun om produktivitet, men også om dyrevelfærd, sundhed og klimaaftryk, og her har vi brug for forskning til at hjælpe landmanden med at agere i forhold til de mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden, slutter Poul Pedersen.

’Græsmælk’ lanceres under sloganet ’Feed no food’, og hermed lancerer mejeriet også nye drømme og visioner for fremtidens fødevareproduktion. 

Kontaktoplysninger

Fakta

  • I uge 39 lancerer Thise 'Græsmælk'. Læs mere om ’Græsmælk’ på Thises hjemmeside
  • I 2016 havde økologiske fødevarer en markedsandel i Danmark på 9,6 pct., og der forventes en fortsat stigning i salget i årene, der kommer. Mælk udgør ifølge Landbrug & Fødevarer 30,7 pct. af den økologiske markedsandel, og hver tredje liter mælk danskerne køber er økologisk. Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel i detailhandlen. Til kantiner, storkøkkener, hoteller og cateringvirksomheder er salget af økologiske råvarer steget med 21 pct. fra 2015 til 2016. Læs mere på Landbrug & Fødevarers hjemmeside 
  • Læs mere om økologiske forskning på ICROFS hjemmeside