Ny viden om gamle ærtesorter

Organic RDD-projektet PEAS & LOVE undersøger, hvordan man kan at udnytte det store potentiale i gamle ærtesorter til dansk produktion af modne ærter til konsum.

Udvalgte sorter dyrkes i marken i et ’Field Pea Lab’, der muliggør udforskning af ærtesorter og identifikation af egnede egenskaber til fremtidig ærteforædling.

Ærter er tidligere dyrket i Danmark og tilpasset danske forhold, men en ændring i spisevaner og mangel på en stabil produktion har næsten udfaset produktionen af ærter i Danmark. Ikke desto mindre må ærter anses for at være en værdifuld afgrøde, der bidrager til robuste sædskifter, øget kvælstoffiksering og øget jordfrugtbarhed. Med et stigende fokus på plantebaserede fødevarer bør produktionen af velsmagende ærtesorter styrkes.

Formålet med forskningsprojektet PEAS & LOVE er at gøre økologiske, velsmagende ærter af høj kvalitet tilgængelige for forbrugerne ved at sikre en rentabel og stabil produktion for den økologiske landmand.

De 110 mest lovende ærtelinjer er udvalgt fra en unik samling af 300 gamle linjer på baggrund af proteinindhold, udbytte og slægtskab. De udvalgte ærtelinjer blev dyrket på en økologisk mark, hvor de blev opformeret i kvadrater eller lange rækker - alt efter mængden af ærtefrø i beholdningen. For nogle ærtelinjer var kun ganske få ærter tilgængelige, og de blev derfor opformeret i drivhusets beskyttende rammer. I marken blev 13 moderne ærtesorter dyrket med de gamle linjer for at kunne sammenligne vækst, udbytte og smag under samme vækstforhold.

Udbyttet for alle ærtelinjer var tilfredsstillende på trods af udfordringer med store mængder ukrudt, sultne fugle og bosatte harer på marken. Den første vækstsæson startede i maj, hvor der var ganske tørt. I løbet af sæsonen blev ærteplanterne bedømt på agronomiske kvaliteter som højde, evnen til at vokse uden støtte, sygdomsresistens og ensartet modning. Vi har nu indsigt i, at der er stor forskel på de gamle linjer. Nogle bliver hårdt angrebet af ærteviklere, mens andre linjer går fri. Der er også forskel i modningsprocessen for flere linjer, hvilket påvirker deres velegnethed i kommerciel ærteproduktion.

Analyser i løbet af efteråret skal vise ærternes proteinindhold, aminosyresammensætning og indhold af næringsstoffer. Sådanne analyser er afgørende for vurdering af ærternes ernæringsmæssige værdi. På baggrund af alle erfaringer og analyseresultater laves en samlet vurdering af ærtelinjerne. En ny udvælgelse vil ske til den nye dyrkningssæson i 2023, hvor yderligere forsøg med gødningstyper og samdyrkningssystemer skal udføres. Detaljerede undersøgelser af rodvækst og effekten af økologiske gødninger med lavt kvælstofindhold (N) skal vise potentialet for udbyttestabilitet baseret på en øget tørketolerance og jordfrugtbarhed. Dette skal tilsammen danne grundlag for en øget økologisk ærteproduktion. Projektpartnerne PURE Dansk og Loop Food Lab skal desuden udvikle nye spændende retter og produkter baseret på ærterne, som også vil blive vurderet på smag og tekstur.

’PEAS & LOVE’ er en del af Organic RDD7-programmet, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.


Kronikken er også bragt i Økologisk Landbrug, nr. 680