Ny strategi for forskning og udvikling inden for økologisk jordbrug og fødevarer

ICROFS er i gang med udviklingen af en ny forsknings- og udviklingsstrategi. Inden 23. marts har du mulighed for at give input til strategien.

Afhængigt af, hvordan fremtiden ser ud med hensyn til finansiering af nye forsknings- og udviklingsprogrammer, vil ICROFS’ Programkomité fortsætte arbejdet med strategien. Programkomiteen består af repræsentanter for relevante organisationer, virksomheder og forskere.

Den nuværende strategi fra 2012 blev udviklet på baggrund af den omfattende vidensyntese ”Udvikling, vækst og integritet i den økologiske sektor”.


De tre overordnede temaer var: 

  • Vækst: Forskning skal udbygge vidensgrundlaget for vækst i markedet, i primærproduktionen og i virksomhederne. Både ved at styrke grundlaget for vækst inden for de eksisterende rammer og gennem visionære og forskelligartede løsninger og produkter.
  • Troværdighed: De grundlæggende økologiske værdier og principper danner grundlaget for udvikling af økologien og gør økologien til en vigtig samfundsmæssig bidragyder. Forbedring af praksis og åben dialog med samfund og forbruger er afgørende.
  • Robuste systemer: Her taler vi om systemer i både biologisk og økonomisk forstand. Udvikling af produktionssystemer i balance og med optimal ressourcemanagement. Bedre forståelse af samspillet mellem biologiske faktorer og integration i værdikæden. Fremme af grundlæggende viden om de økologiske støttefunktioner i jord og dyrehold.

Under de overordnede temaer blev 9 fokusområder peget ud i spændet mellem et sektorperspektiv og et samfundsperspektiv. Forskningsstrategien har været grundlaget for opslagene til økologisk forskning, udvikling og demonstration via GUDP og har på baggrund af den involverende proces været det fælles grundlag - også i andre forskningsmæssige sammenhænge.

Arbejdet med en ny forskningsstrategi skal med udgangspunkt i de tre overordnede temaer genoverveje fokusområderne, så de afspejler de aktuelle vidensbehov.

Giv dit input til strategien

Vi vil gerne invitere alle interesserede til at sende skriftligt input til icrofs@icrofs.org. Byd gerne kortfattet ind med overordnede fokusområder med en kort begrundelse, eventuelt et eksempel på konkrete forskningsområder og sammenhæng med tidligere forskning.

Deadline er d. 23. marts.

Læs mere om ICROFS

Se også ICROFS’ notat ”Forskning og innovation er afgørende for at beholde den danske førerposition i økologi”