Forskning i økologi til gavn for producenter, forbrugere og for eksporten

ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, har eksisteret siden 1996. Centret er nedsat og økonomisk støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

ICROFS bidrager til videreudvikling af en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor og understøtter dermed en fortsat vækst i dansk økologi. ICROFS har til huse i Aarhus Universitets faciliteter i Foulum ved Viborg og har egen national bestyrelse og egne vedtægter. Centret understøtter forskningsprojekter fra mange forskellige institutioner og erhverv. 

Anvendelsesorienteret forskning
ICROFS bidrager til at koordinere, styre og udføre strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj kvalitet. Forskningen understøtter udvikling af nye løsninger og tilpasninger i produktionen, og som kan rykke den danske økologisektor mod stadig større bæredygtighed, øget produktivitet og bedre økonomi. Det strategiske arbejde tager udgangspunkt i det økologiske idégrundlag samt de økologiske principper og problemstillinger og inddrager relevante parter til udveksling af idéer og til at identificere forskningsbehov.

På den måde står ICROFS for aktørdrevet forskning og innovation, hvor forskere, praktikere, rådgivere og andre faglige profiler samarbejder om at udvikle sektoren med løsninger og muligheder, der er praktisk anvendelige, og som styrker økologien. Ved at inddrage erhverv og andre brugere i forskningen opnår sektoren en kort vej fra ny viden til praktisk implementering.

Projektdeltagerne kommer ofte fra:

  • Universiteter
  • Primærproduktionen
  • Konsulentvirksomheder
  • Det private erhvervsliv
  • Offentlige institutioner. 

Forskningen åbner for muligheder
Forskningen bidrager til udvikling af danske økologiske jordbrugs- og fødevaresystemer, der øger omstillingsmulighederne fra konventionel til økologisk jordbrugsproduktion og fremmer udviklingen inden for forarbejdning, produktudvikling og udbredelse af økologiske fødevarer. Forskningen har bl.a. ført til en betydelig udvikling inden for:

  • Udvalget af økologiske kødprodukter samt niche og gourmetprodukter
  • Frugt og grønt uden pesticidrester
  • Miljø- og klimavenlig produktion, der samtidig er rentabel
  • Afsætning af økologiske varer i Danmark og i udlandet 

Dansk forskning der favner bredt
ICROFS koordinerer de danske forskningsprogrammer Organic RDD, som er økonomisk støttet af GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet). Programmerne favner bredt lige fra forskning i forbedrede metoder i primærproduktionen til forbrugerundersøgelser, der fremmer afsætningsmulighederne. Herudover er ICROFS også involveret i projekter, der er økonomisk støttet af private fonde, eksempelvis Deep Frontier, som undersøger om jordlag ned til 5 meters dybde gemmer på nye muligheder for bæredygtig fødevareproduktion.  

Styrket økologiudvikling på tværs af grænser
Flere af de internationale projekter gennemføres som deciderede programmer, som EU og Horizon2020 støtter økonomisk, eksempelvis Core Organic, der blev lanceret i 2004. ICROFS administrerer og koordinerer adskillige af projekterne, hvor der kan være op mod 26 partnere inden for forskellige akademiske fagdiscipliner og fra forskellige lande. Sammen finansierer de forskningen til udvikling af den økologiske sektor.

Viden kommer ud over rampen
ICROFS er meget aktiv, når det kommer til formidling og disseminering af forskning og viden. Allerede fra projekternes start understøtter og ruster ICROFS projektdeltagerne til at kommunikere om projekterne bl.a. på digitale platforme og sociale medier, men også i fagmedier, populærvidenskabelige kanaler og i nyhedsmedier.

Med jævne mellemrum samler ICROFS desuden den opnåede viden i vidensynteser, senest i 2015 hvor fokus var sat på ’Økologiens bidrag til samfundsgoder’. Udover at samle eksisterende viden identificerer syntesen også konkrete behov for yderligere viden i den økologiske sektor, så sektoren fortsat kan udvikle sig til gavn for forbrugere og erhvervsliv. Herudover er mange års forskning og viden samlet i open source platformen Organic Eprints og flere tilsvarende faglige netværksplatforme er under udvikling.  
Se ICROFS' Forsknings- og Udviklingsstrategi 2023


Se ICROFS' seneste notat om behovet for forskning