Markvandring: Få bedre styr på ukrudtet

Projektet RowCrop inviterer til markvandring 25. maj, hvor du kan få nyeste viden om forskning inden for rækkedyrkning, radrensning og sortsblandinger i økologisk planteavl. Alle interesserede er velkomne.

Du kan se:

  • Forsøg med radrensning i vårbyg og vårhvede sået på 12,5-15-20-25-30 cm rækkeafstand
  • Demonstration af nye typer skær til radrensning i korn
  • Forøget ukrudtskonkurrenceevne i vårbyg og havre med sortsblandinger
  • Høre om projektet RowCrop som forener effektiv ukrudtskontrol med sikker etablering af efterafgrøder

Tid og sted: 25. maj kl. 19-21 på AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Alle interesserede er velkomne, tilmelding ikke nødvendig.

For mere information, kontakt Inger Bertelsen, SEGES tlf. 4034 2171 eller Bo Melander, AU tlf. 2228 3393

Arrangementet er en del af projektet RowCrop, som koordineres af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Projektet er finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere om RowCrop