Lokale økologiske fødevarer – et uudnyttet markedspotentiale?

Forskningsprojektet LOCO undersøger forbrugeres interesse for lokalproducerede økologiske fødevarer, og om forbrugerne er villige til at betale en yderligere merpris for økologiske varer, hvis de også er lokalt producerede.

I de seneste år har mange danske supermarkeder fået særlige sektioner og hylder dedikeret til lokalt producerede fødevarer. Udviklingen vidner om, at der er en betydelig interesse for lokale produkter blandt danske forbrugere.

Ofte spiller økologiske produkter en rolle på disse hylder, men det står ikke klart, om det i forbrugernes øjne tilfører økologiske varer ekstra værdi at være lokalt producerede. Derfor har forskningsprojektet LOCO sat sig for at undersøge, om den lokale oprindelse har betydning for forbrugernes opfattelse af økologiske fødevarer, og om forbrugerne er mere tilbøjelige til at købe og betale ekstra for disse økologiske varer.

Mens forskellen mellem økologiske og ikke-økologiske fødevarer normalt er veldefineret (bl.a. i kraft af tydelige danske økologi-regler) så er der ikke tilsvarende klare kriterier for, hvornår en fødevare kan markedsføres som ’lokal’.

I nogle sammenhænge lægges der vægt på, at varen er produceret inden for en kort geografisk afstand fra salgsstedet, mens der i andre sammenhænge betones en navngiven lokalitet (f.eks. Bornholm, Fur eller Vesterhavet) i en i øvrigt landsdækkende markedsføring af et produkt.

Desuden er opfattelsen af lokale fødevarer ofte forbundet med graden af ’nærhed’ til produktionen, dvs. information om producenten, værdikædens længde, osv. Hvis markedsføring som ’lokal’ skal tilføre et produkt merværdi, er det derfor væsentligt at være opmærksom på, hvad denne merværdi består i for forbrugerne.

Merværdi gennem økologi og geografi?

Forbrugerne sondrer ikke nødvendigvis skarpt mellem lokalt og dansk producerede fødevarer. Det er et af de foreløbige analyseresultater af en række fokusgruppeinterviews, der afdækker forbrugernes opfattelser og købsmotiver i forhold til lokale fødevarer.

Som opfølgning på disse interviews gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske forbrugere. Her undersøger vi forbrugernes tilbøjelighed til at vælge lokale produktvarianter og deres villighed til at betale ekstra for disse varianter. Vi skal blandt andet se på, hvor stor betydning det har, om varen er økologisk, og om der er forskelle mellem produktkategorier. De første resultater forventes at udkomme sidst på året.

Kortlægning af produktion og salg af lokale varer

En foreløbig analyse af resultater fra projektets tredje del tyder på, at der er en sammenhæng mellem, hvor virksomhederne henter råvarer fra, og hvilke produkter de markedsfører.

Virksomheder, der baserer sig på råvarer fra lokalområdet er velrepræsenterede inden for mejeriprodukter og drikkevarer - men forholdsvis svagt repræsenterede inden for kød samt frugt og grønt, mens det modsatte gør sig gældende for virksomheder baseret på egenproducerede råvarer.

Vi forventer, at en sammenholdelse af disse sammenhænge og resultaterne fra de forestående forbrugerundersøgelser vil pege på nye og uudnyttede markedsmuligheder for lokale økologiske fødevarer.

Projektet LOCO er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Klummen blev også bragt i Økologi & Erhverv 9/6 2017


Besøg projektets hjemmeside