Kommunikationsmedarbejder til ICROFS

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) søger en kommunikationsmedarbejder på deltid (fastansættelse, 20 timer per uge evt. med mulighed for et øget timetal på et senere tidspunkt) snarest muligt.

Arbejdsopgaver 

Stillingen omfatter informations- og kommunikationsopgaver i tilknytning til forskning, udvikling og demonstration i økologisk jordbrug og fødevaresystemer – først og fremmest formidling af resultater fra en række danske og internationale projekter. Dette indebærer, at du skal være med til at redigere og skrive artikler og pressemeddelelse samt opdatere og redigere de tilhørende hjemmesider (f.eks. www.icrofs.dkwww.icrofs.orgwww.coreorganicplus.org m.fl.). Herudover vil der være behov for at arbejde med EU-projekter og sekretariatsopgaver, og der forventes en vis rejseaktivitet, især i Europa.  

Kvalifikationer 

Vi søger en medarbejder til vores sekretariat, som har lyst til og mod på at udvikle centrets IT og webkommunikation. Det vil være en fordel, ikke et krav, at du har en relevant uddannelse inden for både kommunikation og et landbrugs- eller fødevarefagligt område.  

Ansøgere skal kunne varetage: 

  • Formidling af forskningsresultater på dansk og engelsk 
  • Internetbaseret kommunikation og formidling, opsætning og vedligeholdelse af hjemmesider og have erfaring med CMS og foto- og videoredigeringsprogrammer
  • Nye web-medier, der kan stimulere involvering af forskningens brugere i Danmark og i udlandet
  • Udgivelse af nyhedsbreve og publikationer 
  • Generelt informationsarbejde, herunder pressekontakt og journalistisk tekstproduktion
  • Internationalt projektsamarbejde og formidling af EU-projekter 

Vi forventer, at ansøgeren har gode samarbejdsevner og kan tage selvstændigt initiativ, da stillingen kræver, at man kan skabe samarbejde med og mellem relevante forskningsmiljøer, institutioner og organisationer, herunder aftagere af resultaterne.   

Om  ICROFS- Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) har siden 1996 initieret og koordineret programmer for forskning, udvikling og demonstration inden for økologisk jordbrug og fødevarer på vegne af Fødevareministeriet. ICROFS er et "forskningscenter uden mure", hvor den forskningsfaglige kompetence udgøres af de forskere og institutioner, som deltager i centrets forskningsprogrammer. Samarbejdet omfatter en række forskere fra mange forskellige danske forskningsinstitutioner. Endvidere deltager ICROFS i en række europæiske og internationale forsknings- og samarbejdsprojekter og koordinerer et ERA-net på vegne af en lang række Europæiske lande.  

Som arbejdsplads tilbyder vi gode muligheder for fleksible arbejdstider og et godt arbejdsmiljø. 

Du kan læse mere om Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer på: http://icrofs.dk/ 

Yderligere oplysninger kan fås hos centerleder Jakob Sehested (tlf. 25 15 90 50) eller kommunikationsansvarlig Helene Uller-Kristensen (tlf. 93 50 80 10).   

Arbejdssted og ansættelsesområde

Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for akademikere i staten eller overenskomsten for journalister i staten afhængig af uddannelse.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.02.2019