Klima- og miljøprofilen af danske økologiske grøntsager skal forbedres

Organic RDD 4-projektet ClimateVeg vil dokumentere klima- og miljøprofilen for danske økologiske grøntsager og identificere forbedringsmuligheder i tæt samarbejde med store danske økologiske grøntsagsproducenter.

Sortiment af økologiske grøntsager hos Månsson

Den danske efterspørgsel efter økologisk frugt og grønt vokser markant og er mere end fordoblet fra 2013 til 2016. Lige nu er frugt og grønt den største økologiske varegruppe - og højere end mælk, ost og æg tilsammen. I en fremtidig klimaoptimeret kost bør grøntsager delvis erstatte animalske produkter, og ifølge de nationale kostanbefalinger skal grønt udgøre en andel på 2/5 af maden på tallerkenen.

Klima- og miljøprofilen på de grøntsager, vi spiser, er afgørende for at opnå den højest mulige reduktion i kostrelaterede drivhusgasemissioner.  Men den nuværende klima- og miljøprofil for økologiske grøntsager udfordres af en høj risiko for N-udvaskning og tab af kulstof fra jorden i frilandsgrøntsager og et højt energiforbrug til drivhusgrøntsager.

ClimateVeg sætter særligt fokus på danske økologiske grøntsager fra friland og væksthusproduktion.


Projektet trin for trin

ClimateVeg vil:

  1. Dokumentere klima- og miljø-profilen for de vigtigste økologiskegrøntsager og identificere forbed­ringsmuligheder ved hjælp af livscyklusanalyser af tomater, agurker, salat, kål og gulerødder
  2. Teste muligheder for erstatning af husdyrgødning med plante-baserede gødninger kombiner­et med helårs plantedække til reduktion af N-udvaskning og øget kulstoflagring i jorden
  3. Teste muligheder for at reducere energiforbruget og øge biodiver-siteten i væksthuse
  4. Designe optimerede systemer i tæt samarbejde med kommercielle økologiske producenter

I ClimateVeg kombineres modellering med eksperimenter på friland og i væksthuse.

Eksperimenterne sker i samarbejde med de to europæiske projek­ter SureVeg og GreenResilient, som begge hører under CORE OrganicCOFUND programmet. Lykkesholm, Økogaarden, Aarstiderne og RootConsult (repræsentant for Månssons) deltager som projektpartnere.

Projektperioden løber fra 2019-2021

Besøg ClimateVegs hjemmeside