ICROFS satte sit aftryk på verdens økologikongres

Hvordan får vi økologi til at symbolisere bæredygtighed? Hvordan formidler vi på en forståelig og brugbar måde økologiske forskningsresultater, og hvordan har den danske økologiforskning udviklet sig de seneste 15 år?

Foto: Marie-Louise Andersen

Tre spørgsmål som Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) bidrog til at besvare på den økologiske verdenskongres, der netop har fundet sted for 18. gang i Istanbul.


Økologi-interesserede fra hele verden – Uganda, Italien, Schweitz, Bhutan, Danmark, USA og Peru for blot at nævne nogle – mødtes om oplæg, workshops, diskussioner og netværksmøder.  Alle med henblik på at blive klogere på økologi og udvikle selvsamme i en verden, hvor der aldrig har været så meget fokus på sund levevis. 

 

Arrangøren, den internationale økologiorganisation IFOAM havde forud for kongressen defineret målet: at udvikle en ny måde, hvorpå vi kan definere landbrugssystemer på og på ny designe vort liv og vor fremtid. 

 

”Det er afgørende, at ICROFS deltager i den økologiske verdenskongres. Det er her, netværket skabes, her ideer grundlægges, og kursen for økologiens fremtid sættes. Det skal et internationalt forskningscenter som ICROFS være med til og sørge for at sætte sit fingeraftryk på,” siger Niels Halberg, centerleder i ICROFS, der bl.a. bidrog med sit bud på, hvordan vi skaber en bevidsthed om, at økologi og bæredygtighed er to sider af samme sag.

 

Han betoner vigtigheden af, at den økologiske bevægelse også ser indad og konstant arbejder på at udvikle sig.

 

”Øko-bevægelsen skal oppe sig for også fremover at være et bud på bæredygtig udvikling i landbrugssystemer,” siger han.

 

Læs mere her