Forskningsprojekt skal udvikle innovative planteprodukter som behandling mod parasitter i økologiske høns

Forskningsprojektet BIOACT har til formål at udvikle en løsning, der reducerer eller helt fjerner behovet for medicinsk behandling mod parasitter i høns.

Hvid kylling i højt græs Foto: Tomas Fibiger Nørfelt

Af Sofie Knorr Jensen, cand.scient. i agrobiologi, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

EU strammede reglerne for økologiske ægproducenter i 2022. De nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter.

Det medfører et økonomisk tab for ægproducenterne, der i dag ikke har andre muligheder for at fjerne indvoldsorm i høns end den medicinske behandling. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder.

Ikke-medicinske behandlingstilgang

Via forskningsprogrammet Organic RDD har projektet BIOACT fået en bevilling på 7 millioner kroner til at udvikle en løsning, der reducerer eller helt omgår behovet for medicinsk behandling mod parasitter i høns.

Formålet er at bane vejen for alternative, bæredygtige, ikke-medicinske behandlingstilgang mod infektioner med parasitter. Derfor har projektet sat sig for at udvikle nye planteprodukter, der hæmmer eller helt kurerer parasitinfektioner hos æglæggende høns.

Hvis projektet lykkes, reduceres eller fjernes behovet for behandling mod parasitter med konventionel medicin. Det vil betyde, at der ikke skal tilbageholdes æg i en karensperiode, og det øger indtjeningen hos økologiske ægproducenter.

Planteekstrakter karakteriseres og testes

BIOACT vil karakterisere og teste planteekstrakter som midler mod indvoldsorm. Planteekstrakterne indeholder enten enzymer, der nedbryder parasittens hud og deres æg, eller andre stoffer, der paralyserer tarmparasitterne og på den måde fører til deres udskillelse.

Høner med høj forekomst af orm kan potentielt spise mere og samtidigt lægge færre æg. Forventningen er, at de nye planteekstrakter vil råde bod på det og forbedre dyrevelfærden hos æglæggende høner, fordi forekomsten af indvoldsorm reduceres.

Projektgruppen består af Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL), Aarhus Universitet, Københavns Universitet og ASQARI Aps. Projektet løber fra 2023 til 2025.


BIOACT (Bioactive antiparasitic plant compounds for in-feed administration to organic egg laying hens) er en del af forskningsprogrammet Organic RDD 8, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra GUDP (Grønt Udviklings- og emonstrationsprogram) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere om BIOACT her.