En mulig fremtid med ko-kalv-samvær?

At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er et dilemma i økologiske malkekvægbesætninger. Det bryder med de økologiske principper, men har været almindelig praksis gennem mange årtier, især af hensyn til mælkeudbyttet til humant konsum.

Det er svært at fastsætte det mest optimale tidspunkt for, hvornår det er bedst at adskille en ko og dens kalv. Koen og kalven stimuleres begge positivt ved, at koen får lov til at slikke kalven. Omvendt har forsøg også vist, at det er mindre stressende og belastende for koen og kalven, hvis de adskilles tidligt, fordi de ikke når at knytte helt så stærke sociale bånd.

Schweiziske, hollandske, tyske og skandinaviske pionerer har dog gennem en årrække vist, at det kan lade sig gøre at have kalve sammen med malkekøer under deres forhold, men vi ved meget lidt om, hvordan det kan fungere under danske produktionsforhold.     

Udvikling af nye robuste og innovative systemer 

Organic RDD 4-projektet KALVvedKO vil undersøge de forskellige aspekter af dilemmaerne vedrørende fravænning, samt fordele og udfordringer ved at lade kalvene gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden (i 3 mdr.).

Projektets viden om skånsom adskillelse, staldindretning og sundhedsfremmende pasning, forventes at kunne være med til at muliggøre ko-kalv samvær gennem mælkefodringsperioden på en sikker og bæredygtig måde for både ko, kalv og mennesker - og med størst mulige udbytte i form af sunde dyr, høj produktkvalitet af både mælk og kød, samt god økonomi og troværdighed i forhold til de økologiske principper. 

Samtidig vil KALVvedKO hjælpe med at skabe grundlag for at tage informerede valg for mælkeproducenter, om hvorvidt sådanne systemer er farbare veje for dem, eller ej.    


Projektet trin for trin

KALVvedKO vil:

  • Undersøge virkninger af fuldtidskontra deltids-samvær mellem ko og kalv, samt af forskellige måder at fravænne kalven på gennem adfærdsforsøg
  • Lave forsøg med forskellige lågesystemer i både malkestaldsystem og robot-system
  • Undersøge hvilke faktorer, der kan medvirke til, at systemet bliver godt at være i og arbejde i for både køer, kalve og mennesker
  • Udvikle læringen om disse kalv ved-ko-systemer i landmandsgrupper
  • Kommunikere og gå i dialog om sådanne systemer med interessenterne fra landbruget, rådgivningen og mejerierne.

Projektperioden løber 2019-2021


Besøg projektets hjemmeside