Vejen mod en mere ansvarlig brug af antibiotika i husdyrproduktion

Overforbrug og forkert brug af antibiotika i husdyrproduktion kan bidrage til resistens, og udgør således en betydelig trussel mod den globale folkesundhed. Det kan være nødvendigt at ændre både anvendelse og i nogle tilfælde lovgivning, men der findes ikke en ”one-size-fits-al” løsning.

Foto: Ida Marie Jensen, AU.

I denne artikel baseret på et længere litteraturstudie, gennemgået af CIRAD og ICROFS i regi af ROADMAP projektet kommer forfatterne med et bud på, hvilke skridt og indgreb der kan føre til en mere forsigtig brug af antibiotika i husdyrproduktion.

Læs artiklen "Changing antimicrobial use in animal production" i ROAPMAPs seneste nyhedsbrev (se side 7/8)

Det fulde litteraturstudie forventes at være tilgængeligt ved udgangen af 2022.

Om ROADMAP
ROADMAP© er et EU-projekt med 17 partnere fra forskellige lande i og udenfor EU, og finansieres af Den Europæiske Kommission under Horizon-2020, som er EU's rammeprogram for Forskning og Innovation. Projektet begyndte 1. juni 2019 og kommer til at slutte efter 4 år (30. maj 2023). I Danmark varetages projektet af forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet og ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) og ledes af Seniorforsker Mette Vaarst.  

Projektets overordnede mål er at fremme forandringsprocesser mod et mere ansvarligt brug af antibiotika i husdyrproduktionen for at undgå problemer med antibiotikaresistens. Det er et multidisciplinært projekt med bidrag fra sociologi, økonomi og husdyr- og veterinærvidenskab. Projektet sigter mod at opnå et reduceret forbrug af antibiotika ved at styrke beslutningssystemer gennem hele værdikæden. ROADMAP fokuserer på at understøtte dyresundhed og dyrevelfærd via forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag.

En stor del af ROAPMAP projektet bygger på deltager-drevet innovation. I den forbindelse har vi i Danmark etableret to såkaldte "Levende Laboratorier" (Living Labs) - ét for kvæg og ét for svin. Her udarbejder og afprøver aktører fra hele sektoren i fællesskab nye strategier ift. at reducere forbruget af antibiotika på en effektiv og konstruktiv måde. Laboratorierne vil bliver faciliteret af projektets forskere, men drevet af deltagernes ønsker og engagement.

Læs mere om ROADMAP projektet: https://www.roadmap-h2020.eu/