Bredt ansøgningsfelt understreger interessen og behovet for at udvikle økologien

Interessen for at søge støtte til forskning, udvikling- og demonstration af økologisk jordbrug har igen i år været stor trods en kort ansøgningsperiode.

Det kræver en helheldsorienteret og ambitiøs forsknings- og udviklingsindsats at nå omstillingen af fødevaresystemet og –forbruget til at være bæredygtigt både miljømæssigt, sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt.

De indkomne ansøgninger afspejler ICROFS’ bestyrelses særlige fokus på løsninger inden for temaer som biodiversitet, klima & miljø og sundhed & velfærd.

Igen i år har ICROFS både modtaget type 1-ansøgninger med forretningsplaner med fokus på grønne og økonomiske effekter, såvel som type 2-projekter som udelukkende har fokus på samfundsgoder og grønne effekter.

”Danmark har behov for Organic RDD-programmet og den målrettede forskningsindsats for at understøtte vækst og udvikling og fortsat sikre økologiens bidrag til miljø, klima, biodiversitet og dyrevelfærd.
Derfor forventer vi også at kunne udbyde en ny pulje på mindst 50 mio. kroner til økologiforskning i starten af 2024”, siger  ICROFS' bestyrelsesformand, Jørn Jespersen.

Anvendelsesorienteret forskning til gavn for producenter, forbrugere og samfundet

Organic RDD-projekter bidrager til praksisnære løsninger og forskning, som udføres i et tæt og inddragende samarbejde mellem forskere og interessenter i værdikæden (landmænd, virksomheder, myndigheder, forbrugere, organisationer). Formålet er at udvikle innovative og konkurrencedygtige løsninger, samt dokumentere og formidle disse til interessenter og samfundet.

Ansøgningerne vil nu blive grundigt vurderet af internationale eksperter, og projekterne kan vente at få svar på deres ansøgning i december.

Om Organic RDD - bæredygtighed, innovation, vækst og troværdighed

På vegne af Miljø- og Fødevareministeriet koordinerer ICROFS i samarbejde med GUDP det danske økologiforskningsprogram Organic RDD. De økologiske forskningsprogrammer har været en hjørnesten i udviklingen af nye produkter og metoder i den økologiske sektor.

Selve indholdet af Organic RDD 9-opslaget blev besluttet af ICROFS’ bestyrelse og tager udgangspunkt i ICROFS’ nye Forsknings- og Udviklingsstrategi 2023. Denne strategi er udarbejdet af ICROFS med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder.

De fire centrale succeskriterier for de forskningsprojekter, der ønskes fremmet er:

  • BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til et økologisk fødevaresystem, som er bæredygtigt i bred forstand, herunder miljømæssigt, sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt
  • INNOVATION – projekterne skal bidrage til fornyende produktions- og fødevaresystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer og samfundsgoder
  • VÆKST – projekterne skal bidrage til robuste, produktive og effektive økologiske produktions- og fødevaresystemer og understøtte fortsat bæredygtig vækst i produktionen
  • TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper

 

Læs mere om Organic RDD-programmet og besøg projekternes hjemmeside