Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger

Den økologiske slagtefjerkræproduktion kan styrkes via et øget fokus på robuste og aktive racer samt et produktionssystem, der i endnu højere grad tilgodeser de økologiske principper om høj dyrevelfærd og reduceret miljø- og klimapåvirkning.

Skovkyllinger på Gothenborg. Foto: Helene Uller-Kristensen

Resultaterne fra Organic RDD-projektet MultiChick viser, at hvis slagtekyllinger har adgang til attraktive udearealer, hvor der er en kombination af mark og skov, så bruger kyllingerne en større del af udearealerne; de er mere aktive og fouragerende, hvilket bidrager til en mere naturlig adfærd. Vi så ligeledes, at nedsættelse af proteinindholdet i foderet stimulerer kyllingerne til at fouragere mere, uanset race.

Genotyper tilpasset den økologiske produktion

På Gothenborg har man som led i projektet introduceret en ny langsomt voksende genotype under brandet ’Skovkyllinger’ i samarbejde med TopÆg. Dette har vakt stor interesse og skabt afsætning til forbrugere, der enten køber i Gothenborgs gård- eller net-butik samt i et bredt udvalg af gårdbutikker, slagterforretninger mm. MultiChick lavede også forsøg med genotypen ’Color Yield’, hvilket er en mindre aktiv kylling; vi så dog, at når ’Color Yield’ går sammen med ’Skovkyllingen’, bliver den mere aktiv og tilbringer ekstra tid i skovområdet.

Undersøgelser på AU Foulum viste, at genotypen ’Scan Labelle’ er en meget aktiv og fouragerende kylling, der er god til at tilpasse sig systemet i et skovlandbrug. Gennem forsøg hos Asger Petersen kunne MultiChick imidlertid konkludere, at ’Scan Labelle’ ikke er den bedst egnede kylling at bruge til storskalaproduktion, da den vokser for langsomt og indeholder for lidt kød i forhold til ’Color Yield’ kyllingen, der traditionelt anvendes til økologisk slagtekyllingeproduktion i storskala.

Merværdien af den økologiske produktionsform bør fortsat tydeliggøres

Salget af langsomt voksende alternative såvel som økologiske slagtekyllinger er stigende i detailhandlen på nuværende tidspunkt. Der findes både store og små producenter, der hver især producerer forskellige produkter og afsætter dem på forskellig vis. Det er derfor nødvendigt, at værdien, der ligger i de forskellige produktionsformer, kommunikeres ud til forbrugerne, så fordele og ulemper ved hver produktionsform står helt klart.

Erfaringerne fra produktionen af økologisk fjerkræ på Gothenborg har vist, at det er muligt at producere, forarbejde og afsætte kyllinger i forskellige størrelser og til en meget højere pris på nicheniveau, end man normalt ser i supermarkedet. Det kan antages, at forbrugerne under nichesegmentet har anderledes krav til spisekvaliteten – i forhold til tekstur og smag – samt bedre hensyntagen til dyrenes mulighed for udfoldelse af naturlig adfærd. Til gengæld konflikter brugen af langsomt voksende kyllinger dog ofte med slagteriernes og supermarkedernes interesser, idet her ofte efterspørges mindre og ensartede kyllinger.

MultiChick ser et uudnyttet potentiale i forhold til at nytænke værdikæden i den økologiske slagtekyllingeproduktion og skabe nye udviklingsveje, der i højere grad fokuserer på dyrevelfærd, kvalitet og differentiering. Herunder bør slagterierne sætte fokus på at kunne håndtere kyllinger i forskellige størrelser.

MultiChick er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.


Besøg MultiChicks hjemmeside


For mere information, kontakt projektleder:

Sanna Steenfeldt,

Institut for Husdyrvidenskab - Husdyrernæring og fysiologi

sanna.steenfeldt@anis.au.dk

Fastnet: +4587158074