Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet

Efterspørgslen på økologiske varer er stigende i Danmark - også når det gælder økologiske slagtekyllinger. Nye systemer, fodringsstrategier og genotyper kan bidrage til en øget vækst i økologisk slagtekyllingeproduktion.

TopÆg ved Viborg har etableret Danmarks første økologiske forældredyrsbesætninger, der kan levere genotyper med forskelligt vækstpotentiale, som er tilpasset økologisk slagtekyllingeproduktion.

Flere økologiske slagtekyllingeproducenter efterspørger kyllinger, som vokser langsommere, og som er mere aktive og fødesøgende i det fri. Aktive kyllinger, der udnytter tilgængelige udearealer, signalerer en produktion, der opfylder kyllingernes behov for naturlig adfærd, hvilket forventes at have en yderligere positiv effekt på markedsandelen af økologisk slagtefjerkræ.

 

Øget aktivitet og fødesøgningsadfærd hos kyllinger med adgang til skov

I projektet MultiChick er fokus sat på genotyper og effekten af attraktive udearealer på kyllingers adfærd. I 2015 blev de første aktiviteter gennemført på Gothenborg med introduktion af en ny genotype af sorte kyllinger under brandet ”Label skovkyllinger”. Det har været en succes, som har vakt stor interesse med afsætning til både restauranter og supermarkedskæder, samt til forbrugere, der køber enten i Gothenborgs gård- eller net-butik.

På Gothenborg blev skovkyllingerne over sommeren 2015 placeret på to forskellige typer parceller med mobile huse, enten med adgang til både mark og skov, eller kun med adgang til mark. Adfærdsobservationer viste, at kyllinger med adgang til skov generelt udnyttede udearealet mest. Resultaterne peger på, at indretning af udearealer med skov kan påvirke adfærd og aktivitetsniveau positivt for den sorte ”Label-skovkylling”.

I 2016 skal der gennemføres flere undersøgelser med fokus på genotyper. På Gothenborg vil adfærdsmønstret hos ”Label-skovkyllinger” blive sammenlignet med en anden genotype, Color Yield.
Begge genotyper er langsomvoksende og har adgang til enten skov- og mark eller kun mark. Det vil blive undersøgt, om der er forskel i de 2 genotypers brug af udearealer og dermed deres aktivitetsniveau. Derudover gennemføres regelmæssige vurderinger af kyllingernes trædepuder og fjerdragtens kvalitet.

Kyllinger og energipil

Henover sommeren 2016 gennemføres forsøg på AU-Foulum rettet mod nye systemer, hvor langsomvoksende genotyper integreres i en samproduktion af energipil med forskellige fodringsstrategier (med forskellige protein-niveauer). Målet er at opnå en bedre udnyttelse af udearealet, en reduceret N-udvaskning og en optimal velfærd. Der inddrages 2 genotyper, hvor ”Label-skovkyllingen” er den gennemgående genotype, mens I657 (Scan Label) repræsenterer en genotype, der er mere langsomvoksende, og som anvendes i den franske ”Label-Rouge”-produktion, hvor kyllingerne ofte når en slagtealder på mellem 90-110 dage. I657 antages at have en meget høj aktivitet og udnyttelse af udearealet.

Den 18. september 2016 har alle interesserede mulighed for at se kyllingerne på de økologiske arealer i forbindelse med arrangementet Åbent Landbrug på AU-Foulum.

Klummen er også bragt i Økologi & Erhverv 1.juli 2016.


Yderligere information 

MultiChick er en del af Organic RDD 2-programmet, koordineret af ICROFS. Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Besøg MultiChicks hjemmeside