29,5 mio. kroner til økologisk forskning og udvikling

GUDP åbner nu for ansøgninger til en pulje på 29,5 mio. kr. øremærket til forskning og udvikling, som kan gøre økologisk landbrug og fødevareproduktion mere miljø- og klimavenlig, fremme recirkulering og forbedre næringsstofforsyningen.

02.05.2019 | Helene Uller-Kristensen

Dansk økologi har gennem mange år været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor bl.a. gennem det økologiske forsknings,- udviklings-, og demonstrationsprogram Organic RDD.

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der administrerer økologiprogrammet, åbner nu for ansøgninger til den femte runde af programmet kaldet Organic RDD 5. Der er 29,5 millioner kroner i puljen, og midlerne er bevilliget via den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven for 2019.

Der er åbnet for ansøgninger den 20. februar 2019.
Fristen for ansøgning
er den 21. maj 2019 kl. 12.00

Det enkelte projekt kan søge fra 250.000 kr. til seks millioner kroner. For at komme i betragtning skal projektet - ud over forskning - rumme et element af udviklingsarbejde eller demonstration og fremme både grøn omstilling og økonomisk bæredygtighed. I Organic RDD 5 er der desuden særligt fokus på, at projekterne skal levere nytænkende, konkrete og praksisnære løsninger, som kan gøre økologisk produktion mere klima- og miljøvenlig, fremme recirkulering og forbedre næringsstofforsyning i det økologiske landbrug.


Find ansøgningsskemaet her:

lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/


Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Simon Rosenhøj Leth, Landbrugsstyrelsen: 31 99 69 74 simlet@lbst.dk
eller Ilse A. Rasmussen, ICROFS: tlf. 87 15 79 92 ilsea.rasmussen@icrofs.org
www.gudp.dk eller www.icrofs.dk

Jordbrug og fødevarer
Tags: GUDP, ICROFS, Organic RDD 5, økologiforskning, forskning og udvikling