SaaGodt

Saagodt

 • Økologisk såsæd - starten på en sund afgrøde

Såsæd kan i visse tilfælde blive inficeret med svampesygdomme. Det er meget vigtigt, at især økologiske landmænd har adgang til den sundeste og hurtigst spirende såsæd, så der ikke opstår sygdomme i afgrøden eller dårlig konkurrence overfor eksempelvis ukrudt.

Der er begrænsede muligheder for at bekæmpe sygdomme på økologisk såsæd, og der mangler grundlæggende viden om, hvilke forhold i fremavlen af såsæd, der har indflydelse på kornets spiringshastighed. Økologireglerne tillader visse metoder til bekæmpelse af sygdomme på såsæd, men der mangler viden om effekten, og nogle metoder kræver yderligere udvikling, før de kan anvendes i praksis.

SaaGodt-projektet har undersøgt kvaliteten i certificeret økologisk såsæd og undersøgt de forskellige tekniske muligheder for bekæmpelse af eventuelle udsædsbårne sygdomme. SaaGodt havde et særligt fokus på at udvikle teknisk udstyr til svampebekæmpelse med ultralyd og damp (SonoSteam). Samtidig har projektet sammenlignet såsæd, som er fremavlet på forskellig vis med forskellig rækkeafstand, gødningsniveau og økologisk kontra konventionelt for at blive klogere på, hvordan man kan forbedre spireevnen i økologisk såsæd.

Projektperiode: 2017-2020  

Resultater og anbefalinger

Nyt udstyr udviklet til bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme

Som en del af SaaGodt er der udviklet nyt udstyr, som med en kombination af ultralyd og damp (SonoSteam) kan behandle såsæd meget effektivt mod flere udsædsbårne sygdomme i flere korn- og frøafgrøder. Kombinationen af ultralyd og damp har den fordel, at behandlingen kan målrettes og styres meget præcist til overfladen af såsæden, hvor især stinkbrand kan udgøre en alvorlig udsædsbåren sygdom.

Eddike er et velfungerende behandlingsmiddel til stinkbrandsinficeret såsæd

Eddikebehandling er velfungerende ved såsæd, som er inficeret med stinkbrand, fordi eddike har en syreeffekt, som kan fjerne svampen stinkbrand. Det er ikke mængden af eddike, men tiden hvor eddiken virker på frøet, der er den afgørende effekt for behandlingens svampehæmmende effekt.

Stinkbrand kan behandles med saponin og laminarin

Til bekæmpelse af stinkbrand har projektet bekræftet effekten af kendte metoder som Tillecur, ThermoSeed og E-Vita, der egner sig til kommerciel behandling af certificeret såsæd. Derudover lykkedes det projektet at bekæmpe svampen stinkbrand med midlerne saponin og laminarin.

Økologisk certificeret såsæd er af god kvalitet

Certificeret økologisk såsæd i Danmark er af god kvalitet. Det konkluderer projektet på baggrund af en række udbytteforsøg med henholdsvis økologisk og konventionelt fremavlet såsæd. Udbytteforsøgene har vist, at økologisk certificeret såsæd under normale omstændigheder ikke adskiller sig fra konventionel såsæd, og derfor kan det afkræftes, at økologisk såsæd skulle være af ringere kvalitet end konventionel såsæd. Der er heller ikke signifikante forskelle i udbyttet mellem konventionelt bejdset og konventionelt ubejdset såsæd.

Resultaternes betydning - implementering i praksis

Valget af metode til bekæmpelse af stinkbrand bør afhænge af mængden af såsæd, der skal behandles, fordi de forskellige metoder kræver investeringer af forskellige størrelser.

Til kommerciel behandling af certificeret såsæd vil det mest oplagte være industrielle anlæg såsom ThermoSeed eller E-Vita. SonoSteam-behandlingen, som er udviklet i projektet, er en ny mulighed med et mere begrænset erfaringsgrundlag, men projektets resultater tyder på, at metoden er konkurrencedygtig, hvad angår etablerings- og driftsomkostninger, hvis man sammenligner med etablerede metoder.

Eddikebehandling egner sig på nuværende tidspunkt bedst til små portioner af såsæd. Med projektets erkendelser om eddikes virkningsmekanisme mod stinkbrand er der dog basis for videreudvikling til industriel anvendelse, eksempelvis ved at integrere behandlingen i et gennemløbstørreri.

Før midlerne saponin og laminarin kan gøres rentable i forhold til kendte metoder, kræver det, at råvareprisen reduceres. Nye bioraffineringsanlæg er dog under etablering, og det kan gøre saponin og laminarin kommercielt interessante som bejdsemidler, fordi de nye bioraffineringsanlæg sandsynligvis vil reducere råvareprisen.

Projektet medførte også læring om fremavling af såsæd. Hvis såsæd dyrkes under ekstreme lav-input-forhold, så bliver udbyttet tilsyneladende lavere. Resultatet skal dog tages med betydelige forbehold, da der under ekstreme lav-input-forhold ofte er mange andre forhold, som også påvirker udbyttet. Med forbeholdet in mente konkluderer projektet, at såsæd bør fremavles under gode dyrkningsforhold, da ekstreme lav-input-forhold medfører lavere udbytte.

Artikler fra projektet: 

Artikler fra book of abstract fra konferencen Eucarpia Liceseed 2021:

Artikler fra Økologisk Landbrug:

Projektpartnere

 • Agrologica
  Houvej 55
  9550 Mariager
  Att: Anders Borgen
   
 • Nordic Seed A/S
  Grindsnabevej 25
  8300 Odder
  Att: Hans Haldrup
   
 • FORCE Technology
  Park Allé 345
  2605 Brøndby
  Att: Niels Krebs

Projektet er afsluttet


Projektleder

Anders Borgen
Agrologica
Houvej 55
DK-9550 Mariager
Email: borgen@agrologica.dk
Tlf.: 55 81 35 18
Mobil: 40 81 35 18

Visninger
Anders Borgen fortæller om økologisk såsæd Anders Borgen fra "Agrologica", fortæller om Organic RDD projektet SaaGodt, der bl.a. beskæftiger sig med metoder til bekæmpelse af sygdomme på såsæd, samt hvordan vi kan forbedre spireevnen i økologisk såsæd.