SaaGodt

Saagodt

  • Økologisk såsæd - starten på en sund afgrøde

Såsæd kan i visse tilfælde blive inficeret med svampesygdomme. Det er meget vigtigt, at især økologiske landmænd har adgang til den sundeste og hurtigst spirende såsæd, så der ikke opstår sygdomme i afgrøden eller dårlig konkurrence overfor eksempelvis ukrudt.

Der er begrænsede muligheder for at bekæmpe sygdomme på økologisk såsæd, og der mangler grundlæggende viden om, hvilke forhold i fremavlen af såsæd, der har indflydelse på kornets spiringshastighed.

Formålet med projektet

Økologireglerne tillader visse metoder til bekæmpelse af sygdomme på såsæd, men der mangler viden om effekten, og nogle metoder kræver yderlige udvikling, for at man kan bruge dem i praksis.

Eksempelvis findes der i Tyskland udstyr, E-Ventus, som kan bekæmpe udsædsbårne sygdomme med elektrisk stråling, og i Danmark er der udviklet skånsomt varmebehandlingsudstyr, SonoSteam, som i dag anvendes på bl.a. fødevarer, men som med mere udvikling kunne tages i brug i forhold til sanering af såsæd. Der findes også naturlige stoffer som eddike og planteprodukter, der ligesom naturlægemidler i rette dosering kan anvendes som bejdsemidler på såsæd, eksempelvis hvis de indeholder svampehæmmende stoffer.

Projektet vil afprøve de forskellige muligheder for bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme og se på, hvordan de påvirker spiring af kornet. Samtidig vil vi sammenligne såsæd, som er fremavlet på forskellig vis med forskellig rækkeafstand, gødningsniveau og økologisk kontra konventionelt for at spore os ind på, hvordan vi kan forbedre spireevnen i økologisk såsæd.

Projektperiode: 2017-2020

Projektleder

Anders Borgen
Agrologica
Houvej 55
DK-9550 Mariager
Email: borgen@agrologica.dk
Tlf.: 55 81 35 18
Mobil: 40 81 35 18

Visninger
Anders Borgen fortæller om økologisk såsæd Anders Borgen fra "Agrologica", fortæller om Organic RDD projektet SaaGodt, der bl.a. beskæftiger sig med metoder til bekæmpelse af sygdomme på såsæd, samt hvordan vi kan forbedre spireevnen i økologisk såsæd.