Vurderingen af Organic RDD 5 ansøgninger igangsættes

Organic RDD 5-puljen på 29,5 mio. kr. er øremærket til forskning og udvikling, som kan gøre økologisk landbrug og fødevareproduktion mere miljø- og klimavenlig, fremme recirkulering og forbedre næringsstofforsyningen. I alt er der kommet ansøgninger for et samlet beløb på 45,9 mio. kr.

Dansk økologi har gennem mange år været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor bl.a. gennem det økologiske forsknings,- udviklings-, og demonstrationsprogram Organic RDD.

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der administrerer økologiprogrammet, lukkede for ansøgninger til Organic RDD 5-programmet d. 21. maj.

Vurdering af ansøgninger

GUDP samarbejder med ICROFS om udbuddet, og det er ICROFS, som primært varetager den faglige del af sagsbehandlingen. Danmarks Innovationsfond har godkendt, at ICROFS varetager den forskningsfaglige vurdering via et internationalt ekspertpanel. Dernæst skal ICROFS’ bestyrelse vurdere ansøgningerne og indstille, hvilket projekter, de finder relevante at finansiere, til GUDP-bestyrelsen, der tager den endelige beslutning.

Projektlederne får sidst på året svar på, om de får tilbudt støtte til projekterne.