Vejledning om Open Access krav i Horizon 2020 nu online

En kortfattet vejledning om implementering af H2020 Open Access-kravet findes nu online. Vejledningen er tiltænkt Core Organic projekter, men kan også være af interesse for andre H2020-projekter med samme forpligtelse.

 Det er et krav under Horizon 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020, at alle fagfællebedømte videnskabelige publikationer, der stammer fra aktiviteter finansieret af H2020, skal være frit tilgængelige. H2020 opfordrer også til Open Access-arkivering af andre typer publikationer såsom konferenceindlæg, bøger, rapporter og andre oplæg. "Tilgængelig" refererer til, hvordan publikationen  arkiveres i et arkiv for videnskabelige publikationer. Open Access arkivering skal ske senest på datoen for materialets offentliggørelse. Selv hvis der findes en klausul, skal metadataene (oplysninger om publikationen) gøres tilgængelige på denne dato.

Mange projektdeltagere er usikre på, hvordan de skal opfylde kravene - kan de stadig offentliggøre i peer review-tidsskrifter uden at betale for åben adgang, og i bekræftende fald, hvordan opfylder de kravet? Vejledningen beskriver, hvordan dette kan gøres, og hvad de forskellige typer Open Access - "guld" og "grønt" er, og selvom informationen er specifik for CORE Organic, er meget af det ret relevant for andre H2020-projekter. Kun materiale, der omhandler økologiforskning, kan bruge det gratis arkiv Organic Eprints, som administreres af ICROFS, men andre kan bruge f.eks. arkivet Zenodo på en tilsvarende måde.

Vejledning om Open Access

Organic Eprints

Zenodo