Vand kan forebygge æbleskurv

Forsøg i GUDP-projektet ProtecFruit viser, at vanding på strategiske tidspunkter i foråret kan forebygge angreb af æbleskurv. Prøv det selv i haven. Alt hvad du behøver er et æbletræ, en vejrudsigt og en vandslange.

Æbleskurv (Venturia inaequalis) er en frygtet svampesygdom i æbleproduktion. Den giver plettede frugter og dermed lavere indtægt til frugtavleren. Æbleskurv-svampen overvintrer i de visne blade, hvorfra ascosporerne slynges ud og smitter de unge blade i foråret. Ascosporerne modnes løbende og slynges ud efter regn. Når sporen lander på et æbleblad, kan den kun inficere bladet, såfremt bladet er fugtigt længe nok.

Netop sporernes behov for bladfugtighed har givet ideen til at ramme skurvsvampen på dette svage punkt. Hvis bladene ikke er fugtige ret længe, men tørrer ud, vil ascosporerne dø uden at skade æbletræet.

De tørre blades taktik

I projektet ProtecFruit forsøger vi på to måder at udnytte "de tørre blades taktik," dels med regntag og dels med "strategisk vanding." Smalle regntag over æblerækker bevirker, at skurv ikke kan angribe træet. Bladene er for tørre til, at svampesporerne kan inficere dem.

Ved "strategisk vanding" snyder man svampen. Her vandes jordoverfladen på strategisk tørre tidspunkter i foråret, så sporerne fra de gamle blade slynges ud. Men de slynges op i et tørt træ i en tør periode, så sporerne dør uden at inficere. Når det efterfølgende regner, er puljen af modne ascosporer nedbragt, og dermed lavere risiko for skurvangreb.

I 2014 gav strategisk vanding en god effekt i forsøget i Pometet i Taastrup. I sorten Elstar opnåede vi 25 % flere salgbare æbler efter blot tre vandinger i foråret. Andelen af salgbare æbler steg fra 60 % til 75 % efter vandinger hhv. den 2/4, 25/4 og 2/5 2014.

Det strategiske tidspunkt

Det strategisk rette tidspunkt er afgørende for vandings-effekten, og det fastlægges ud fra to vurderinger. Først vurderes, om der er en stor mængde modne sporer. Det kan enten aflæses på skurvvarslingsprogrammet Rimpro eller vurderes ud fra vejret. I varmt vejr modner sporer hurtigt.

Den anden vurdering gøres ud fra vejrudsigten. Her skal man holde øje med varsel af regnvejr og høj luftfugtighed.

Den foreløbige vejledning for strategisk vanding er følgende: 

  • Vand, når der er udsigt til mindst 24 timers tørvejr med under 85 pct. RH (tjek www.yr.no), og derefter er udsigt til nedbør.
  • Vand fra kl. 7-9 om morgenen, to gange med en times pause.
  • Vand med 2 x 1 mm vand eller mere.
  • Vand med sprinklere, der giver store dråber, og som kun rammer jordoverfladen, ikke træet.
  • I perioden fra museøre til kronbladsfald vil det være en fordel at vande ofte, for da modner ascosporerne hurtigt.

Forsøgene fortsætter i ProtecFruit, så strategien kan forbedres. En forudsætning for strategisk vanding er selvfølgelig, at foråret byder på længere perioder med tørt vejr. Sådanne forår har vi ofte, så strategisk vanding kan forventes at kunne reducere æbleskurv i mange sæsoner.

Prøv selv

Har du lyst til selv at afprøve strategien, behøver du et æbletræ, en vejrudsigt og en vandslange. De store dråber, man kan lave ved at holde en finger på slangen, er gode til at få sporerne slynget ud. Vælg dagen efter ovenstående vejledning. Spred vand på jorden under træet i 5-10 minutter tidligt om morgenen og gentag det en time senere. Gentag vandingen, når nye strategiske tidspunkter opstår fra løvspring til Skt. Hans. Det kan resultere i flere pæne æbler.