Tilpasninger i Organic RDD 10 ansøgningsmaterialet

ICROFS har lavet tilpasninger i Organic RDD 10 ansøgningsmaterialet. Dette er sket på baggrund af GUDP-sekretariatets tilpasninger i ansøgningsmaterialet for runde I 2024.

Det drejer sig om en tilføjelse af en erklæring for private forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner, en præcisering af at projektaktiviteter først kan påbegyndes ved tilsagn til projektet, samt en tilpasning af udgiftsposter i budgetskemaet. Organic RDD 10 vejledningen og de tilhørende skemaer på vores hjemmeside, er derfor blevet opdateret.

Tilpasningerne er foretaget i skema A, B og C.

Hvis du allerede har udfyldt ansøgningsmaterialet før opdateringen, skal du ikke starte forfra. Du kan dog evt. i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive kontaktet for yderligere oplysninger. I så fald hører du fra ICROFS-sekretariatet eller GUDP-sekretariatet.

Du kan stadig nå at søge

Har du en god ide til Organic RDD 10 projekt, kan du stadigvæk nå at søge. Puljen er på 70 mio. kr., og der er deadline for ansøgning d. 6. maj 2024. Du kan læse mere om Organic RDD 10 her, hvor du også kan finde skabelonen til den 2-siders projektidé.