Temadag om "Robuste grise i robuste produktionssystemer" d. 25. oktober

Center for Frilandsdyr og Aarhus Universitet inviterer til temadag 25. oktober, kl. 12-15 i Randers om CORE Organic projektet, POWER samt Organic RDD projektet, WI-FI. Der vil desuden være oplæg om EU-lovgivningen samt eksempler på innovative løsninger i Europa i forhold til økologisk griseproduktion.

Program

12:00-12:35 Frokost, velkomst og kort om projekterne POWER og WIFI
12:35-13:30 Fra fødsel til fravænning
Korte oplæg af Maria Eskildsen og Anne Grete Kongsted, AU

  • Fodring af pattegrise på mark –foderoptag og proteintype
  • Senere fravænning –hvad sker der fra uge syv til ti
  • Skal økologiske pattegrise have jerntilskud? Erfaringer fra Frankrig
  • Hvilke muligheder er der for at udnytte laktationsbrunst?

13:30-13:50 Kaffe og kage
13:50-14:20 Fra fravænning til slagtning (udearealer)
Korte oplæg af Heidi Mai-Lis Andersen, AU og Rikke Thomsen, CFF

  • Hvad siger EU-lovgivningen, og hvad er praksis på tværs af EU?
  • Hvordan kan vi gøre udearealer mere spændende for grisen og samtidig forbedre hygiejnen?

14:20-15:00 Robuste produktionssystemer
Korte oplæg af Rikke Thomsen, CFF og Simon Moakes, FiBL, Schweiz

  • Best practice og eksempler på innovative løsninger i Europa
  • Klimaaftryk –hvad ved vi om økologisk griseproduktion på tværs af Europa? (på engelsk)
  • Hvad er et robust produktionssystem –og hvordan klarer danske økologer sig?

Tilmeldning til: Rikke Thomsen, Center for Frilandsdyr på rikth@frilandsdyr.dk senest 15. oktober.
Det er gratis at deltage. Der er begrænsede pladser

Link til programmet (PDF)