Stor interesse for at udvikle økologien gennem forskning

Det danske økologiforskningsprogram, Organic RDD, som ICROFS administrerer, har netop haft ansøgningsfrist på sin sjette runde, og interessen for at få finansieret gode økologiideer har i år været usædvanligt stor.

Foto: Colourbox

Puljen, der i år var 38 mio. kr., er øremærket til forskning og udvikling, som understøtter fortsat vækst for dansk økologi. Ved udløb af ansøgningsfristen 1, maj var der kommet 22 ansøgninger for et samlet beløb på 130 mio. kr. Det er en stor stigning i antal ansøgninger og ansøgt beløb i forhold til tidligere år. ICROFS’

Centerleder for ICROFS, Jakob Sehested siger:

”Vi er rigtig glade for det store og brede felt af ansøgninger, som viser den vældige iderigdom og innovative drivkraft i økologisektoren. Det understreger, at der er behov for et dedikeret økologi-forskningsprogram, som kan understøtte den fortsatte vækst og udvikling.”

Dansk økologi har gennem mange år været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det understreges af de nøgletal, der netop er offentliggjort af Danmarks Statistik, og som viser, at det samlede økologiske detail- og onlinesalg i Danmark steg med 9% til 14,1 mia. kr. i 2019. Her til kommer en betydelig eksport på 2,9 mia. kr. Den positive udvikling skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor bl.a. gennem netop Organic RDD programmet. Derfor er der behov for, at forskningen fortsat understøtter vækst og udvikling, så økologien også i fremtiden forsyner markedet og imødekommer forbrugernes efterspørgsel.

Samtidigt skal økologien løbende styrke sit bidrag til samfundsgoder såsom beskyttelse af klima og miljø, natur og biodiversitet, drikkevand, sundhed, dyrevelfærd samt landdistriktsudvikling.

Processen omkring vurdering af de indkomne ansøgninger til Organic RDD6 puljen går nu i gang, og projektlederne får sidst på året svar på, om de får tilbudt støtte til projekterne.