SEMINAR: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser

17. september 2018 inviterede projekterne MultiPlant, SuperGrassPork og BioValue til seminar på AU Foulum. Deltagerne blev både præsenteret for resultater fra projekterne og for nye initiativer fra Region Midtjyllands udviklingsprogram for bioøkonomi.

Dansk landbrug er udfordret på bæredygtighed, biodiversitet og selvforsyning med proteinfoder. En række forskellige initiativer har gennem de seneste år haft fokus på løsninger til disse udfordringer via produktion af grønne biomasser kombineret med bioraffineringsteknologi. 

Uffe Jørgensen, leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi v. AU, åbnede seminaret med det Bioøkonomiske Panels vision om, at alternative danske proteinprodukter skal matche eksisterende proteinprodukter på både pris og kvalitet inden for foder og fødevarer inden for 5 år. Panelets mål er, at der inden for 5 år er etableret en kommerciel produktion af bæredygtige proteinholdige råvarer fra landbaseret produktion, akvatiske kilder og fra industriens rest- og sidestrømme til både foder og fødevareformål, med bedre miljø- og klimaaftryk end de eksisterende produkter.     

Seminaret henvendte sig til alle med interesse i at skabe forretning omkring lokalt produceret foderprotein – både økologisk og konventionelt. Som afslutning på dagen diskuterede deltagerne de vigtigste drivere og barrierer for udrulning af grønne bioraffinaderier.

Diskussionerne slog fast, at forskningen også fremadrettet skal gå i dybden med at øge proteinudbyttet pr hektar, forbedre høstmetoder og lagring af biomassen, samt sikre et højkvalitetsprodukt, som både er økonomisk og miljømæssig bæredygtigt.

Se præsentationer fra dagen nedenfor:

Velkomst - Erik Fog

?Proteiner for fremtiden Uffe Jørgensen, Leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet

Produktion af grønne biomasser Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Høst, logistik og udbytter - Torben Frandsen, SEGES, Planteinnovation

Bioraffineringsteknologien - Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Proteinudbytter og kvalitet af produkter - Lene Stødkilde-Jørgensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

Foderforsøg - Søren Krogh Jensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

Biogaspotentialet i græspulp og restvæske - Hinrich Uellendahl, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

Betydningen af kvælstoftilførsel for proetinindhold, proteinets ekstraherbarhed og proteinkvalitet ved fraktionering af græs og kløver - Rasmus Dahl-Lassen, Københavns Universitet, Inst. for Plante- og Miljøvidenskab

Økonomisk bæredygtighed - Niels Tvedegaard, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Miljømæssig bæredygtighed - Marie Trydeman, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer? - Resultat af interessentanalyse - Karen Hamann – Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling, IFAU/ Erik Fog, SEGES

Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? – Oplæg til et roadmap - Morten Gylling, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Erik Fog, SEGES, Økologi Innovation