Sagen er velfærdsbøf

Både økologisk og konventionel oksekødproduktion er udfordret på grund af bidraget til landbrugets klimabelastning. Men med et stigende fokus på fødevarekvalitet såvel som dyrevelfærd kan vi stimulere et mere bæredygtigt kødforbrug.

Økologisk mælk har en høj markedsandel i Danmark og har desuden en vigtig placering i den økologiske fødevareeksport. Malkekoen kælver typisk en gang årligt, hvor kviekalven senere indgår i mælkeproduktionen, men får koen en tyrekalv, sælges langt størstedelen til opfedning hos konventionelle landmænd.

En sådan praksis udfordrer den holistiske tilgang til fødevareproduktion, som økologien bygger på, og der er brug for en mere bæredygtig løsning.

Dyrevelfærden skal højnes og kødindtaget sænkes

Det nyligt opstartede Organic RDD 6-projekt GrOBEat har sat sig for at udvikle en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion målrettet fremtidens forbruger. Kvalitet skal erstatte kvantitet. Ifølge de nyeste hypoteser inden for forbrugervidenskab kommer denne tendens også til at fremme sundere spisevaner og give større tilfredsstillelse hos forbrugeren. Herudover viser flere markedsanalyser foretaget af blandt andre Landbrug og Fødevarer, at dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, og der ses en øget interesse i at vide, hvordan dyrene har det på de danske gårde. Desuden mener danskerne, at dyrevelfærd er lig med naturlig adfærd.

Målet med GrOBEat er at udvikle en mere bæredygtig strategi for oksekødsproduktion, hvor der tilbydes produkter, der lever op til forbrugernes krav ift. dyrevelfærd, biodiversitet og klima, og som samtidig øger forbrugerens velvære og tilfredshed.

Ko-kalv samvær gennem mælkefodringsperioden går hånd i hånd med højkvalitetsprodukter

Normal praksis i dansk mælkeproduktion er, at kalven adskilles fra sin moder inden for første eller andet døgn efter kælvningen, men man ved i dag, at der findes en række fordele ved en længere, mere gradvis adskillelse. Samtidig sætter et stigende antal forbrugere spørgsmålstegn ved en tidlig adskillelse.

Derfor vil GrOBEat udvikle et system baseret på afgræsning i sommerhalvåret og fodring med kløvergræsensilage i vinterhalvåret, hvor kalven går sammen med en ammetante de første 4 måneder. Det såkaldte GrOBEat-system skal levere to højkvalitetsprodukter; et produkt med lavt fedtindhold fra kalve på 8 måneder; og et produkt med moderat fedtindhold fra ungdyr på 14-16 måneder, der har afgræsset intensivt eller tildeles kløvergræsensilage.

Helt specifikt vil forskerne kvantificere slagte-, kød og spisekvaliteten og foretage forbrugertests af kødprodukternes indvirkning på spiseadfærd og tilfredsstillelse. Desuden vil der blive lavet en modellering af GrOBEat-systemets miljø- og klimaeffekt med udgangspunkt i data fra produktion, spise- og forbrugertest.

Kvaliteten og den sensoriske oplevelse, kombineret med produktets fortælling om merværdier, forventes at resultere i sundere spisevaner hos forbrugeren på grund af et lavere kødindtag. Det skal bidrage til et holdbart, holistisk grundlag for at producere oksekød nu og i fremtiden.

Samlet set skal den nye strategi sikre kødproducenterne en rentabel produktion ved at trække food service-segmentet og forbrugernes spisevaner i en bæredygtig retning.

Klummen er også med i april-udgaven af Økologisk Landbrug.


GrOBEat er en del af Organic RDD 6-programmet, som koordineres af ICROFS. Projektet har fået tilskud fra GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.