Sådan påvirker økologien de fælles samfundsgoder

De foreløbige konklusioner i en ny, omfattende vidensyntese om økologiens samfundsværdi er udkommet i kort form. Hæftet kan bestilles hos ICROFS.

Læs hæftet "Økologiens betydning for samfundsgoder" her

Danmarks førende økologi-forskere fremlægger de foreløbige resultater af et stort kortlægningsarbejde, som skal dokumentere det økologiske landbrugs bidrag til fælles samfundsgoder som bl.a. biodiversitet, miljø og klima.

Økologien buldrer frem. Supermarkederne kører kampagner, forbrugerne fylder Ø-mærkede varer i indkøbskurvene, så producenterne har svært ved at følge med, og for få måneder siden fremlagde fødevareministeren Økologiplan Danmark (2015), der skal fordoble det økologiske areal i løbet af de kommende fem år.

Det er almindeligt kendt, at den økologiske produktionsform påvirker en række fælles samfundsgoder såsom biodiversitet, miljøforhold, klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt udviklingen i landdistrikterne.  Men der mangler et forskningsbaseret overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til disse forskellige samfundsgoder, og hvordan de spiller sammen til en helhed.

Fødevareministeriet har derfor bestilt en vidensyntese, som ca. 65 danske forskere og eksperter fra forskellige universiteter og landbrugsorganisationer i øjeblikket arbejder på. Formålet er at give politikere og andre interessenter et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan økologien kan bruges som et videnskabeligt funderet, samfundsnyttigt værktøj. I morgen fremlægger de deres foreløbige konklusioner.

”Der er naturligvis stor interesse i at se, i hvilke effekter den økologiske produktionsform reelt har på de fælles samfundsgoder. De analyser, forskerne ind til videre har lavet, viser, at økologien bidrager positivt til at sikre samfundsgoder som biodiversitet, jordens frugtbarhed og dyrevelfærd, men også at der er andre områder, for eksempel klima-påvirkning, hvor der er behov for mere fokus og udvikling,” siger Niels Halberg, direktør for ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk landbrug og Fødevaresystemer). Det er ICROFS, som leder og koordinerer arbejdet med vidensyntesen.

”Den økologiske produktionsform er en vigtig langsigtet udviklingsvej, som prøver at finde nye svar på de udfordringer, fødevareproduktionen står over for både nu og i fremtiden. Det er ikke et fastlåst koncept, som er udviklet én gang for alle, så der er hele tiden behov for at generere ny, forskningsbaseret viden og udvikle nye metoder. Derfor er det så afgørende, at vi nu med vidensyntesen om økologiens bidrag til de fælles samfundsgoder får overblik over, på hvilke områder, der er brug for forskning og udvikling,” siger Niels Halberg. 

Arbejdet med vidensynten bliver ledet og koordineret af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk landbrug og Fødevaresystemer).

Læs mere om vidensyntesen 

Yderligere oplysninger: 
Direktør for ICROFS Niels Halberg: Tlf. 87 15 80 37 - Mail: Niels.Halberg@icrofs.org
Koordinator for vidensyntesen, videnskabelig medarbejder Lizzie Melby Jespersen:
Tlf. 87 15 77 67 - Mail LizzieM.jespersen@icrofs.org