Sådan foretager du det bedste valg af processer til økologisk fødevareproduktion

ProOrg projektet har til formål at udvikle retningslinjer og værktøjer der kan hjælpe økologiske fødevareproducenter med at vælge de mest bæredygtige og skånsomme teknologier til forarbejdning af økologiske fødevarer. Værktøjerne er klar til at blive testet i praksis og projektet leder derfor efter virksomheder der forarbejder fødevarer, og som kunne være interesserede i at undersøge mere skånsomme og bæredygtige alternativer til deres nuværende teknologier.

Af: Videnskabelig assistent Caroline Modin Christensen (cmc@food.ku.dk) og Professor Lilia Ahrné (lilia@food.ku.dk), Københavns Universitet

 

I dag er der mangel på obligatoriske standarder for økologisk fødevareforarbejdning i EU. ProOrg projektet vil udvikle retningslinjer og værktøjer , der kan hjælpe økologiske fødevareproducenter med at foretage de bedste valg indenfor teknologier, der følger de økologiske principper. Disse retningslinjer vil guide fødevareproducenter i at vælge de  forarbejdningsmetoder, der er mest skånsomme, samtidig med at de økologiske principper såsom høj fødevarekvalitet og lavt miljømæssig påvirkning adresseres.

 

Hovedaktiviteterne i ProOrg er at udvikle en praktisk og fleksibel Code of Practice til virksomheder der forarbejder økologiske fødevarer. Code of Practice skal testes i praksis gennem casestudies med danske fødevareforarbejdere. Virksomheder, der arbejder med fødevarer, og som er interesserede i at undersøge deres forarbejningsmetoder vil få mulighed for at sammenligne performancen af nuværende forarbejdningsteknologier med alternative metoder , der tager hensyn til produktets sensoriske kvalitet, ernæringsmæssige kvalitet samt miljømæssig påvirkning. Figuren nedenfor giver et eksempel på sammenligning af to typer forarbejdninger, der kan bruges til produktion af æblejuice: Højtryksbehandling (Alternativ teknologi) versus konventionel termisk pasteurisering (Eksisterende teknologi). Disse to forarbejdningsmetoder evalueres på baggrund af, hvordan de påvirker en række kriterier,  herunder sensorisk kvalitet, ernæringsmæssig kvalitet og miljømæssig påvirkning, ligesom der kan laves en overordnet sammenligning af teknologierne ud fra udregninger.  

 

Interesseret i at optimere jeres forarbejdningsproces?

Indtil videre er første udkast af Code of Practice blevet udviklet og er klar til at blive testet af virksomheder der forarbejder fødevarer. Vi er i gang med at rekruttere virksomheder til at deltage i casestudies. Disse tests er blevet tilpasset den nuværende situation med Covid-19 udbrud og vil blive holdt online. Hvis du er interesseret i at deltage i disse casestudies så kontakt os gerne, se mailadr. ovenfor.

Værktøjerne ProOrg tilbyder, kan tilpasses alle typer økologiske processer og produkter. Projektet vil bidrage med udviklingen af bæredygtige forarbejdede produkter gennem brugen af Code of Practice for økologisk forarbejdning. Derudover vil ProOrg gøre det muligt at forbedre økologisk fødevareforarbejdning samt udviklingen af nye produktionsmetoder, der følger de økologiske principper, som garanterer forbrugerne naturlige og bæredygtige fødevarer af høj kvalitet.

 

 

Billedtekst: Til produktion af æblejuice kan to processer sammenlignes. I diagrammet bliver konventionel termisk pasteurisering (Eksisterende teknologi) sammenlignet med højtryksbehandling (Alternativ teknologi). Diagrammet viser hvordan disse to teknologier påvirker en række kriterier (ernæringsmæssig og sensorisk kvalitet af produktet såvel som miljømæssig påvirkning under produktion af produktet).

Se mere på projektets hjemmeside

Projektet ProOrg er en del af CORE Organic Cofund der koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).