Rodens dag - gå i dybden med rødderne

DeepFrontier byder velkommen til Rodens Dag d. 3. juni på Højbakkegård. Vi ved en del om, hvordan jord og planter interagerer i 0-1 meters dybde. Men foregår der noget længere nede?

Rodens dag, fredag 3. juni, Højbakkegaard Allé 30, 2630 Taastrup

Hvad foregår der i de dybe jordlag? Vi ved en del om, hvordan jord og planter interagerer i 0-1 meters dybde. Men foregår der noget længere nede? Kan planter hente vand og næring nede i fem meters dybde? Kan der oplagres kulstof dernede til gavn for klimaet?  Hvordan påvirkes jordens mikroorganismer af dybe rødder? Og kan vi udnytte planter med dybe rødder i jordbruget? Alt det kan du blive klogere på fredag d. 3. juni, når projektet DeepFrontier byder velkommen til Rodens Dag.

 

Program:

Kl. 10: Første rundvisning
Kl. 12: Frokostseminar om projektet og perspektiverne i rodforskning (inkl. sandwich)
Kl. 13.30: Anden rundvisning


Se bl.a.:

  • Fire meter høje rodtårne, hvor rodvæksten af forskellige afgrøder kan følges hele vejen ned
  • DeepRootLab - markparceller, hvor rodvæksten bla. bliver fulgt gennem 6 meter lange, gennemsigtige rør
  • RadiMax – et nyt stort rodscreeningsanlæg, hvor man via kameraer og en vandstress-gradient følger røddernes udvikling dybt under jorden. Her screener man bl.a. for sortsforskelle i rodvækst i samarbejde med 4 planteforædlingsfirmaer
  • Markforsøg med rodvækst af sorter af byg og vinterhvede og deres respons på gødskning og grundvandsstand

Desuden posters om de øvrige aktiviteter i projektet, herunder arbejdet med kulstoflagring i dybe jordlag.

Tilmelding nødvendig - senest 30. maj. 
Angiv ved tilmelding, om du deltager i første eller anden rundvisning.
TILMELD DIG HER
Arrangementet er gratis.

Hent programmet som pdf.