Rekordstor søgning til midler målrettet forskning i økologisk jordbrug

25 projekter har tilsammen søgt om 141 mio. kroner til økologi-projekter gennem ICROFS og forskningsprogrammet Organic RDD. Der er ca. 50 mio. kroner i puljen i 2022.

Foto: Jens Bonderup Kjeldsen

Interessen for at søge støtte til forskning, udvikling- og demonstration af økologisk jordbrug har igen i år været stor. 25 projekter har søgt om sammenlagt 141 millioner kroner fra Organic RDD-puljen, som koordineres af ICROFS, da ansøgningsfristen udløb den 3. maj.

I løbet af en femårsperiode er det samlede ansøgningsbeløb vokset med cirka 90 mio. kroner, og antallet af ansøgere er vokset fra 11 til 25 forskningsprojekter. Ikke mindst er der sket en stor stigning af ansøgninger under det nye Organic RDD8-program, hvor hovedeffekterne er økologiens bidrag til samfundsgoder, såsom biodiversitet, klima, miljø og dyrevelfærd. I alt er der indkommet 8 ansøgninger inden for dette område i år. De 17 resterende ansøgninger er med forretningsplaner og fokus sat på både økonomiske og grønne effekter.

”Det brede ansøgningsfelt understreger behovet og interessen for at udvikle økologi sektoren og dens bidrag til samfundsgoder.  ICROFS glæder sig til at støtte mere forskning, innovation og udvikling af økologien og at samarbejde med landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere, som alle er integrerede parter i projekterne”, fortæller Centerleder for ICROFS, Jakob Sehested.

”Danmark har behov for denne målrettede forskningsindsats for at understøtte ambitionerne for vækst og udvikling i økologien og for økologiens bidrag til klima, natur og dyrevelfærd. Vi forventer derfor at udbyde en ny pulje af mindst samme størrelse til økologisk forskning i starten af 2023”,
udtaler formand for ICROFS’ bestyrelse, Jørn Jespersen.

Ansøgningerne vil nu blive grundigt vurderet af internationale eksperter, og projekterne kan vente at få svar på deres ansøgning i december.

Organic RDD – innovation, vækst og troværdighed

ICROFS koordinerer på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet og i samarbejde med GUDP det danske økologiforskningsprogram Organic RDD. De økologiske forskningsprogrammer har været en hjørnesten i udviklingen af nye produkter og metoder i den økologiske sektor.

Indholdet af Organic RDD 8-opslaget er besluttet af ICROFS’ bestyrelse og tager udgangspunkt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021. Forsknings- og udviklingsstrategien er udarbejdet af ICROFS med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder.